Přejít na hlavní obsah

MUNI bude fungovat podle univerzitního koronavirového semaforu

Univerzita jako celek bude svou úroveň odvíjet od vládního semaforu pro okres Brno-město a rozhodnutí Krizového štábu MU. Jednotlivé fakulty si ji budou stanovovat samy.

Univerzitní semafor

Stejně jako v České republice, kde od začátku srpna funguje systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry šíření nákazy COVID-19, bude podobné opatření - takzvaný „semafor“ – během nadcházejícího semestru regulovat také činnosti na jednotlivých fakultách a pracovištích Masarykovy univerzity.

Čtyři stupně rizika jsou označeny bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou. Bílá znamená nulové či zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního přenosu, žlutá znamená počínající komunitní přenos a červená narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos.

„Obecný stupeň pohotovosti pro Masarykovu univerzitu se bude odvíjet od stupně pohotovosti vyhlášeného Ministerstvem zdravotnictví pro okres Brno-město a také od rozhodnutí krizového štábu univerzity. Pro jednotlivou budovu univerzity mohou vyšší stupeň pohotovosti vyhlásit děkani fakult nebo vedoucí pracovišť na základě zvýšeného výskytu nákazy v příslušné budově,“ upřesňuje prorektor Masarykovy univerzity Břetislav Dančák.

Fakulty mohou dělat opatření nad rámec univerzitního semaforu

Vyhlášení jednotlivých stupňů bude zároveň zohledňovat aktuální potřeby a rizika na jednotlivých místech univerzity tak, aby se omezení nemusela týkat plošně celé instituce, ale pouze konkrétních fakult, budov, nebo pracovišť.

Podle stupňů rizika jsou na univerzitě určeny stupně pohotovosti. Ty stanovují postupy, činnosti a protiepidemická opatření v klíčových oblastech činnosti školy. Při nulovém riziku (bílá barva) je pouze omezený počet osob v místnostech při výuce, zelený stupeň doporučuje například dodržovat dvoumetrové rozestupy, nosit ochranné pomůcky a zároveň uzavírá menzy pro veřejnost a zakazuje jezdit na tuzemské služební cesty do oblastí s nejvyšším rizikem nákazy.

Pokud bude některá z budov univerzity označená žlutou, bude to znamenat zákaz vstupu pro veřejnost a studenti a zaměstnanci v ní musí nosit roušky. V tomto stupni probíhá veškerá výuka nad 50 osob distanční formou, omezuje se počet osob ve výzkumných laboratořích, doporučují se uzavřít počítačové učebny a vnitřní sportoviště a nepořádat akademické akce. Červený stupeň na semaforu pak znamená uzavření budovy pro studenty i veřejnost, přechod na distanční formu výuky i zkoušení a omezený provoz menz a kolejí.

Oznámení o platném stupni pohotovosti bude viditelně umístěné u vstupů do budov a na dalších vhodných místech uvnitř budov. Informace bude průběžně aktualizovat také web Masarykovy univerzity.

V současné době platí na Masarykově univerzitě také mimořádné opatření rektora, které kromě omezení kontaktní výuky na 50 osob stanovuje studentům povinnost oznamovat pozitivní test na COVID-19 a karanténu a zakazuje vstup do budov univerzity osobám s příznaky virového onemocnění.

Hlavní novinky