Přejít na hlavní obsah

Na MU přijede osm studentů z Běloruska, získali stipendium

Studovat budou na čtyřech fakultách, které jim poskytnou další podporu.

Masarykova univerzita pokračuje v podpoře běloruských studentů, kterých bude momentálně na univerzitě osm a budou postupně do Brna přijíždět. Konkrétní podpora se týká zejména pobytového stipendia ve výši 15 tisíc korun s tím, že další finanční podporu připravují jednotlivé fakulty a také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

MU se jako jedna z prvních univerzit v zemi prostřednictvím rektora Martina Bareše ohradila proti nedávné složité politické situaci v zemi a považuje ji za velmi nešťastnou. V duchu Masarykovské tradice proto chce aktivně pomáhat a bránit demokracii prací. V srpnu škola vyhlásila pro studenty stipendijní program a pro vědce grantový program.

„Není nám lhostejný stav v Běloruské republice. I nadále platí, že mají plnou podporu naší univerzity s cílem jim maximálně ulehčit jejich finanční situaci s ohledem na vybrané studijní zaměření,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

Nabídku vědeckých grantů je univerzita připravena financovat z vlastní interní Grantové agentury MU a za pomoci jednotlivých fakult.

„Běloruští studenti a akademici usilují o demokratické změny ve své vlastní zemi. Za to nyní trpí. Proto musíme jednat vstřícně a jako jsme my kdysi dostávali podporu ze západu, tak ji dnes poskytujeme našim pronásledovaným přátelům,“ říká prorektor pro internacionalizaci Břetislav Dančák.

Momentálně osm běloruských studentů bude rozprostřeno napříč studijními programy. Tři budou studovat na přírodovědecké fakultě, jeden na lékařské fakultě, tři na ekonomicko-správní fakultě a dva na fakultě sociálních studií.

Hlavní novinky