Přejít na hlavní obsah

Na ESF nově nabízí studium při práci

Do nových bakalářských programů propojujících práci a vzdělávání se mohou zájemci hlásit do konce února.

Užší propojení s praxí a nabídka kombinovaného studia, která navazuje na potřeby studentů i zaměstnavatelů, to jsou charakteristiky nových bakalářských programů Ekonomicko-správní fakulty MU (ESF). S jejich výukou začne fakulta od září letošního roku a zájemci se už teď mohou hlásit do pěti studijních programů – Analytika byznysových dat, Finance, účetnictví a daně, Management měst a regionů, Management veřejných služeb a Podnikový management.

„Přípravou a loňskou akreditací těchto programů jsme předběhli strategický záměr univerzity, který mimo jiné předpokládá rozvoj profesních studijních programů na MU. My jsme nyní přišli s koncepcí oddělení prezenčního akademického studia a profesního kombinovaného studia. Naše nové bakalářské programy cílí především na lidi, kteří již za sebou mají delší praxi a navíc mohou efektivně skloubit svou práci se studiem,“ uvedl proděkan ESF pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalitu Petr Valouch.

Fakulta díky novým programům nabízí praktickou alternativu ve vysokoškolském vzdělávání a díky provázání s aplikační sférou zvyšuje i možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. „Tyto programy budou uchazeče méně zatěžovat teoretickou přípravou. Naopak v nich studenti najdou větší zapojení do praxe a vyšší důraz na získání profesních dovedností, které často požadují různé organizace při skládání rozmanitých profesních zkoušek nutných pro výkon některých profesí,“ doplnil Valouch.

Důraz na praxi se promítá už do přijímacího řízení, kdy uchazeči musí doložit, že již minimálně rok či dva pracují nebo podnikají. Studijní programy také zahrnují další praxi a to minimálně v rozsahu 12 týdnů. „Studenti samozřejmě mohou vykonávat tuto praxi u současného zaměstnavatele. V ideálním případě by se tato studijní praxe měla stát základním stavebním kamenem pro volbu a následné zpracování závěrečné práce studentů, jejíž obhajobou a odbornou diskusí nad ní bude studium ukončeno,“ upřesnil proděkan.

Nové studijní programy tedy nejsou určené pro čerstvé maturanty, ale jsou formou vzdělávání zaměstnanců a možností získání kvalifikace pro lidi se zkušenostmi z pracovního trhu. Díky provázání s praxí si studenti budou moci ověřovat nové znalosti a dovednosti při každodenní práci.
Program Analytika byznysových dat je určený nejen lidem, kteří už s daty pracují, ale schází jim byznysový kontext, ale i pro ty, kdo naopak potřebují získat znalosti o analytických nástrojích a naučit se s daty lépe pracovat. Program Finance, účetnictví a daně je také jasně zaměřený a jeho absolventi se budou lépe orientovat i v dění na finančních trzích, bankovnictví a možnostech investování. Tento program bude vyhovovat i těm, kteří chtějí v budoucnu skládat zkoušky vyžadované například pro daňové poradce, auditory či certifikované účetní.

Management měst a regionů nabízí možnost získat nové znalosti těm, kteří se chtějí uplatnit při rozvoji obcí, měst či větších územních celků, v cestovním ruchu nebo při oceňování nemovitostí. Pro ty, kdo by rádi ve své práci postoupili na vyšší pozici, ale chybí jim k tomu potřebné ekonomické a manažerské znalosti a kompetence, nebo se chtějí věnovat vedení organizací či vlastnímu podnikání, je pak určený program Management veřejných služeb. Prohloubit si znalosti a dovednosti potřebné ať už pro vlastní podnik nebo vedení firem obecně pak zájemci mohou v programu Podnikový management.

Fakulta také počítá s tím, že se do výuky v nových profesně zaměřených programech zapojí větší počet externích přednášejících z daných oblastí a studenti tak získají hlubší vhled do oboru, problémů z praxe i jejich řešení přímo od expertů.

Hlavní novinky