Přejít na hlavní obsah

Na Den učitelů připomínáme nejlepší pedagogy na MU

V den výročí narození Jana Amose Komenského připomínáme aktuální držitele Ceny rektora pro vynikající pedagogy a držitele ceny SKAS za studentský podíl na výuce.

Zbyněk Sviták z Filozofické fakulty MU je jedním z držitelů Ceny rektora pro vynikající pedagogy za rok 2020.

Rektor Masarykovy univerzity každoročně uděluje Cenu pro vynikající pedagogy ve třech oblastech - ekonomie a informatika, oblast společenských a humanitních věd a oblast a oblast přírodních věd a lékařství. Učitelé získávají ocenění na základě nominace z řad studentů. Připomeňme si držitele ceny za rok 2020. 

Zbyněk Sviták – Filozofická fakulta MU

Zbyněk Sviták je přední historik, archivář a vynikající odborník na dějiny státní správy a historickou topografii se zaměřením na Brno a Moravu. Jako pedagog se věnuje diplomatice v novověku a práci s prameny. Vede také řadu bakalářských a magisterských prací i doktorských studentů. Jeho výuka je hodnocena velmi vysoce, studenti vyzdvihují jeho lidský a vstřícný přístup, stejně jako srozumitelný a podrobný odborný výklad podložený hlubokou erudicí. Mimo to se stejně obětavě věnuje rozvoji sociálních vztahů v ústavu, zejména organizaci různých volnočasových a sportovních aktivit, při kterých se pedagogové se svými studenty poznávají i na méně formální úrovni.

Fyzik Tomáš Tyc je držitelem Ceny rektora pro vynikající pedagogy za rok 2020.

Tomáš Tyc – Přírodovědecká fakulta MU

Tomáš Tyc je uznávaný odborník na teoretickou fyziku, zabývá se mimo jiné teorií neviditelnosti a zobrazováním optickými vlákny. Mezi předměty, které vyučuje, patří mechanika, zajímavá fyzika a moderní experimentální metody. Studenti na jeho přednáškách nejvíce oceňují především množství názorných demonstrací a drobných pokusů, kterými vhodně doplňuje teoretický výklad. Jeho nadšení a zápal pro vyučovaná témata studenty přirozeně motivuje. Tyc se velmi významně věnuje také popularizaci vědy, mimo jiné účinkoval na pražském TEDx, v loňském roce vystoupil na 10. Science Slamu MUNI a univerzitu také úspěšně reprezentoval na evropském Science Slamu ve Vídni.

Ekonom Vladimír Hyánek je držitelem Ceny rektora pro vynikající pedagogy za rok 2020.

Vladimír Hyánek – Ekonomicko‑správní fakulta MU

Vladimír Hyánek se specializuje na veřejnou ekonomii, teorii neziskového sektoru, veřejné služby a sociální inovace. Od roku 2016 vede centrum, které se zabývá interdisciplinárním výzkumem neziskového sektoru a občanské společnosti. Do svého výzkumu zapojuje i své studenty, kteří tak mohou rozvíjet své znalosti v praxi. Jako pedagog se věnuje také nestátnímu neziskovému sektoru, jeho ekonomice a řízení a veřejné ekonomii. Věnuje se také vedení bakalářských a magisterských závěrečných prací. Studenti oceňují především prakticky zaměřená cvičení, při kterých klade Hyánek velký důraz na diskusi a kritické myšlení a pro větší názornost zařazuje také hry a drobné experimenty.

Ceny Studentské komory AS MU

Každoročně oceňují studenti i své kolegy, kteří se podílejí na výuce. Cenu za studentský podíl na výuce uděluje SKAS MU také ve třech kategoriích. Za uplynulý rok ji získali Martin Macák Fakulty informatiky MU, Deelan Vadher z Lékařské fakulty MU a Michal Blažek z Právnické fakulty MU.

O jejich zkušenostech z učením si můžete přečíst v článku, který vyšel na em.muni.cz z příležitosti lednového sběru nominací pro další ročník studentské ceny.

Hlavní novinky