Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má 21 nových profesorů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v sobotu 8. května na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety 81 profesorů.

Martina Pavlicová se stala profesorkou v oboru etnologie.

Rozhodnutí prezidenta republiky podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Z nově jmenovaných profesorů jich 21 působí na Masarykově univerzitě.

Na návrh Vědecké rady MU byli jmenováni:

doc. Mgr. et Mgr. Josef BRYJA, Ph.D.
pro obor: Zoologie
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. RNDr. Petr BUREŠ, Ph.D.
pro obor: Botanika
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D.
pro obor: Trestní právo
působí na Právnické fakultě MU

doc. MUDr. Jan CHRASTINA, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
působí na Lékařské fakultě MU a v institutu CEITEC MU

doc. MUDr. Hana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Dermatovenerologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. Mgr. Pavel KOSEK, Ph.D.
pro obor: Český jazyk
působí na Filozofické fakultě MU

Prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání MU Martin Kvizda.

doc. Ing. Martin KVIZDA, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
působí na Ekonomicko-správní fakultě MU a také jako prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání MU

doc. MUDr. Petr NĚMEC, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
působí na Lékařské fakultě MU

doc. RNDr. Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Ph.D.
pro obor: Patologická fyziologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. PhDr. Martina PAVLICOVÁ, CSc.
pro obor: Etnologie
působí na Filozofické fakultě MU

doc. MUDr. Luděk POUR, Ph.D.
pro obor: Onkologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. RNDr. Martin REICHARD, Ph.D.
pro obor: Zoologie
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. MUDr. Filip RŮŽIČKA, Ph.D.
pro obor: Lékařská mikrobiologie
působí na Lékařské fakultě MU

doc. MUDr. Iva SLANINOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
působí na Lékařské fakultě MU

Klára Šeďová působí mimo jiné jako akademická garantka Poradenského centra MU.

doc. Mgr. Klára ŠEĎOVÁ, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
působí na Filozofické fakultě MU

Jiří Špalek stojí v čele Ekonomicko-správní fakulty MU.

doc. Mgr. Jiří ŠPALEK, Ph.D.
pro obor: Veřejná ekonomie
působí na Ekonomicko-správní fakultě jako její děkan

Strukturní biolog Richard Štefl.

doc. Mgr. Richard ŠTEFL, Ph.D.
pro obor: Biomolekulární chemie
působí v institutu CEITEC MU a na Přírodovědecké fakultě MU

doc. PhDr. Daniela URBANOVÁ, Ph.D.
pro obor: Klasická filologie
působí na Filozofické fakultě MU

doc. MUDr. Radek VESELÝ, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
působí na Lékařské fakultě MU

Na návrh Vědecké rady UK byl jmenován:

Děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

doc. PharmDr. Mgr. David VETCHÝ, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická technologie
působí na Farmaceutické fakultě MU jako její děkan

Na návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně: 

doc. Ing. Tomáš VÍTĚZ, Ph.D.
pro obor: Technologie odpadů
působí na Přírodovědecké fakultě MU

Hlavní novinky