Přejít na hlavní obsah

Prezident předal dekrety novým profesorům, osmi na návrh MUNI

Přes 70 nových profesorů a profesorek převzalo v pražském Karolinu své jmenovací dekrety od prezidenta Petra Pavla a ministra školství Mikuláše Beka. Osm z nich (dvě ženy a šest mužů) bylo jmenováno na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity.

Prezident Petr Pavel a ministr školství Mikuláš Bek při jmenování nových profesorů.

Nově jmenovaní profesoři z MUNI působí v oborech psychologie, sociologie, politologie, ústavní právo, onkologie, geologie, dějiny románské literatury a kinantropologie. Profesor je nejvyšší pedagogickou hodností vysokoškolského pedagoga. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru a má titul docenta.

Prezident Petr Pavel v projevu zmínil význam a odpovědnost akademiků při veřejné debatě. V případě, že slyšet nebudou, hrozí podle něj, že prostor bude přenechán dezinformátorům pro šíření bludů. Vzdělání má podle prezidenta nenahraditelnou hodnotu, ke které se nemá stát hlásit slovy, ale činy. „Jen to nám pomůže udržet krok s dynamicky se rozvíjejícím světem a také se v něm udržet,“ uvedl prezident.

Prezident v Karolinu poukázal na nenahraditelnou hodnotu vzdělání.

Nově jmenovaní profesorky a profesoři na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

prof. Mgr. Sylvie GRAF, Ph.D., pro obor: Psychologie 

Působí na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

prof. Bernadette Nadya JAWORSKY, Ph.D., pro obor: Sociologie 

Působí na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

prof. PhDr. Petr KANIOK, Ph.D., pro obor: Politologie 

Působí jako vedoucí Mezinárodního politologického ústavu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

prof. JUDr. David KOSAŘ, Ph.D., LL.M.,J.S.D., pro obor: Ústavní právo a státověda

Působí na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

prof. MUDr. Mgr. Marek MRÁZ, Ph.D., pro obor: Onkologie 

Působí na CEITEC MUNI, vedoucí Výzkumné skupiny Marka Mráze.

prof. RNDr. Slavomír NEHYBA, Dr., pro obor: Geologie 

Působí na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

prof. Mgr. Daniel NEMRAVA, Ph.D., pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 

Působí na Katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

prof. Mgr. Martin ZVONAŘ, Ph.D., pro obor: Kinantropologie 

Působí na Katedře pohybových aktivit a zdraví Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, vedoucí pracoviště Pohybová aktivita a zdatnost RECETOX MUNI.

Hlavní novinky