Přejít na hlavní obsah

MU pomůže studentům z oblastí, kde řádilo tornádo

Odklízejí trosky, opravují střechy. Mnozí přitom mají před sebou zkoušky. Studenti MU z oblastí postižených tornádem se však mohou spolehnout na to, že jim v těžkých chvílích univerzita vyjde vstříc.

Pomocnou ruku nabízí studentům z částí jižní Moravy poničených větrnou smrští všechny fakulty Masarykovy univerzity. Reagují například na to, že katastrofa přišla uprostřed zkouškového období. Jeho prodloužení až do září proto nabídla studujícím ze zpustošených oblastí třeba Fakulta sociálních studií MU. Vstřícné kroky ve věci zkoušek připravily i ostatní fakulty, které zájemcům sdělí, jakou pomoc od nich mohou očekávat.

Stipendium i úlevy od poplatků

Další druh pomoci studujícím z míst zdevastovaných ničivým větrným vírem je finanční. Mohou například požádat univerzitu o Stipendium na podporu studentů v tíživé životní situaci. Žádosti o tento typ podpory přijímá Studijní odbor Rektorátu MU.

Konkrétní pomoc ve finanční oblasti připravily i fakulty. Třeba představitelé Lékařské fakulty MU navrhli dočasnou úpravu směrnice pro vyměřování poplatků u studentů schopných prokazatelně doložit postižení rodiny přírodní katastrofou s trvalým bydlištěm v dotčených oblastech. Podrobné informace zjistí zájemci od konkrétních fakult.

Jiným vstřícným krokem ke studentům MU je nabídka využití služeb psychologické poradny Poradenského centra MUNI. 

Zjišťují počet potřebných

Řada fakult Masarykovy univerzity od ničivé události mapuje, kolik jejich studentů může různé typy pomoci potřebovat. Například Filozofická fakulta MU eviduje 13 potřebných z Lužic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi a Hrušek. Předpokládá, že přibydou další, a to z Hodonína a Břeclavi.

Tornádo udeřilo ve čtvrtek 24. června v části Hodonínska a Břeclavska. Zpustošilo několik obcí a vyžádalo si šest lidských životů. Krátce po neštěstí se na místo vydali dobrovolníci MUNI Pomáhá.

„Pomáháme našim studentům i zaměstnancům a chceme, aby se na nás, na MUNI Pomáhá, obraceli přímo,“ apelovala prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Simona Koryčánková.

Hlavní novinky