Přejít na hlavní obsah

Milion korun ze sbírky předala MU základní škole v Hruškách

Na opravu střechy, oken, fasády a výměnu podlah školy, kterou zasáhlo červnové tornádo, použije obec Hrušky milion korun od Masarykovy univerzity. Symbolický šek předal zástupcům obce a školy rektor MU Martin Bareš. 

Šek na 1 milion korun pro základní školu v Hruškách.

Vlna solidarity, která se zvedla napříč Českou republikou a směřovala k pomoci lidem v oblastech zasažených ničivým tornádem, neminula ani Masarykovu univerzitu. Její Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ již pár hodin po události vyslalo na jižní Moravu dobrovolníky. Dále pak několik měsíců koordinovalo jejich pomoc přímo na místě v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích, Lužicích, Hodoníně a v Hruškách.

Pomoc zahrnovala úklid, odklízení trosek, balení potravin, poskytnutí psychologické pomoci a také vytváření celodenního programu pro děti ze zasažených obcí. Dobrovolnické centrum rovněž uspořádalo prázdninové výjezdy dobrovolníků spojené s úklidem okolí obcí a vinic. A během prázdnin také probíhala veřejná sbírka Masarykovy univerzity, díky které se nakonec podařilo na transparentním účtu shromáždit částku jeden milion korun. 

Rektor MU Martin Bareš předal starostce obce Hrušky Janě Filipovičové šek na 1 milion korun na opravu místní základní školy poničené tornádem.

„Rád bych upřímně poděkoval všem lidem, kteří přispěli do naší sbírky a zapojili se touto cestou do pomoci potřebným. A samozřejmě děkuji i všem těm, kdo na místě pomáhali, či stále pomáhají jako dobrovolníci. Masarykova univerzita již v minulém roce v souvislosti s koronavirovou krizí prokázala, že je společensky odpovědnou institucí. Ostatně právě tehdy jsme zřídili Dobrovolnické centrum Masarykovy univerzity, které si během roku a půl získalo velké uznání a odvedlo mnoho záslužné práce. Jsem velmi rád, že v Hruškách nyní můžeme finančně pomoci právě v oblasti vzdělávání, protože vzdělání a vzdělanost je a vždy bude klíčová pro budoucnost této země,“ uvedl rektor MU Martin Bareš

Základní škola v Hruškách přišla při tornádu kompletně o střechu.

Šek převzali starostka Hrušek Jana Filipovičová a ředitelka školy Svatava Bradávková. „Škola stále není v provozu, děti ze všech pěti tříd prvního stupně se učí v sousedních Tvrdonicích, a proto jsme za každý příspěvek opravdu vděční. Na velkou rekonstrukci školy, tedy opravu střechy, oken, fasády a podlah, která nás čeká v příštím roce, budeme samozřejmě žádat o dotace v různých programech. Ale v nich je vždy určitá spoluúčast. A právě na tuto spoluúčast peníze od Masarykovy univerzity použijeme,“ vysvětlila starostka obce Jana Filipovičová. 

Spolupráce se základními a středními školami po mnoho let patří mezi významné priority Masarykovy univerzity. V této souvislosti bylo přirozené zacílit finanční pomoc do jedné z tornádem poničených škol. Kromě šeku darovala Masarykova univerzita školákům ze ZŠ Hrušky také poukazy na účast ve výukovém programu Bioskop. Děti z Hrušek budou mít možnost navštívit vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity a jeho laboratoř a absolvují netradiční kurz plný zajímavých pokusů. 

Zástupci MU a obce Hrušky se symbolickým šekem a poukazem před ZŠ v Hruškách.

Koordinace pomoci dobrovolníků v obcích zasažených tornádem stále pokračuje. Na víkend se připravuje pomoc s obnovou parku v Mikulčicích a v zahradách místních obyvatel. „Všichni, kdo mají chuť pracovat se mohou přihlásit v aplikaci MUNI POMÁHÁ,“ připomněla koordinátorka dobrovolnického centra Daniela Niebauerová.

Video Základní školy Hrušky, které ukazuje školu před a po tornádu. 

Hlavní novinky