Přejít na hlavní obsah

Vzdělávání seniorů je skvělá aktivita. V Telči slaví už 15 let

Univerzita třetího věku v Telči slaví 15 let od zahájení výuky. Přesně 27. října 2006 se posluchači sešli v prvních kurzech. Svou historii si tento víkend připomněla výstavou 15 let U3V v Telči.

Zahájení výuky Univerzity třetího věku v Telči.

Na Masarykově univerzitě vznikla Univerzita třetího věku ve své institucionalizované podobě již v roce 1990. Odstartovala tehdy přednáškou rektora Milana Jelínka nazvanou „T. G. Masaryk“. V Telči je nyní kromě oslav 15 let ale tou nejdůležitější zprávou, že po roční pauze, způsobené epidemickou situací, se vlastní kurz U3V do Univerzitního centra Telč letos vrací i v prezenční formě.

„V Telči byla myšlenka na provoz kurzů pro seniory spojena hned se samým začátkem vzniku Univerzitního centra. První kurzy se nakonec konaly od roku 2006 a byly přivítány velkým zájmem z řad veřejnosti, kterému se těší dodnes,“ říká ředitel Univerzitního centra Jaroslav Makovec, „Naše kurzy U3V jsou jednoroční a navštěvuje je necelých 90 posluchačů, což je kapacita největší učebny. Každoročně musíme řadu zájemců i odmítat, což nás netěší, ale ten zájem samozřejmě ano,“ dodává s úsměvem.

Letošní oslavy jsou, i vzhledem k nejisté epidemické situaci, skromné. V Telči si historii U3V připomněli v rámci vernisáže výstavy 15 let U3V v Telči. Ta se uskutečnila v pátek 15. října v prostorách knihovny Univerzitního centra, společně se slavnostním zahájením dalšího ročního kurzu. To bylo v režii prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš a starosta Telče Vladimír Brtník.

Samotný roční prezenční kurz U3V v Telči má název Středověké etudy III a Masarykova univerzita ho pořádá ve spolupráci s telčskou pobočkou Národního památkového ústavu. Nepřímo navazuje na předchozí programy (Etudy ze středověkého a raně novověkého života, Středověké etudy II aneb Středověké jednohubky), které se uskutečnily před pandemií Covid-19.

Zahájení kurzu a první přednáška proběhly v posluchárně P2 našeho Univerzitního centra a všechny informace ke kurzu i seznam plánovaných přednášek najdou účastníci na oficiálních stránkách Univerzity třetího věku v Telči,“ upřesňuje ředitel Makovec.
„Při této příležitosti bych rád ještě poděkoval bývalému řediteli UCT Josefu Plucarovi a bývalé vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání MU Barboře Haškové za hladký rozběh U3V v Telči. A stejně velký dík patří současné vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání MU Svatavě Kalné a knihovnici z univerzitní knihovny v Telči Iloně Martinů, bez kterých by pokračování této úžasné aktivity v Telči nebylo možné. Především ale děkuji našim skvělým posluchačům! Právě díky nim, jejich zájmu a úžasné energii, kterou do všech našich aktivit dávají, patří už 15 let naše Univerzita třetího věku k respektovaným a ceněným programům naší univerzity. Nejen v Telči,“ uzavírá ředitel.

Hlavní novinky