Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita přebírá organizaci konference INSPO

Už dvacet let představuje konference INSPO novinky z oblasti asistivních technologií a rovných příležitostí pro uživatele se zdravotním postižením. Její pořádání letos převzala Masarykova univerzita.

Pořádání konference INSPO převzala Masarykova univerzita.

Konference o technologiích pro osoby se specifickými potřebami obsahově snese srovnání s řadou dalších konferencí konaných v Evropě anglicky, což není u českých konferencí zdaleka běžné, a je spontánním a tradičním místem neformálního setkávání řady osob s těžkým zdravotním postižením, které komunikují česky nebo slovensky a používají asistivní technologie.

Na jejím 21. ročníku, který se odehrál 17. října, se účastníci při 24 přednáškách a na stáncích 35 vystavovatelů měli možnost seznámit například s tematikou uplatnění virtuální reality v rehabilitaci, novou generací automatického rozpoznávání řeči či praktickými zkušenostmi z aplikování přístupnosti ve společnostech Seznam.cz či Rohlik.cz.

Za vznikem a mimořádným úspěchem konference stojí někdejší novinář a fotograf deníku Mladá fronta Jaroslav Winter, který jako organizátor stojí za mnoha projekty na pomoc lidem s postižením. Ten před deseti lety požádal Středisko Teiresiás MU o spolupráci a od roku 2014 je Teiresiás technologickým partnerem konference INSPO, který každoročně zajišťuje podstatnou část služeb, garantující přístupnost této konference pro její účastníky.

Středisko Teiresiás je partnerem konference už sedm let.

Služby zahrnují například zajištění přenosu přepisu mluveného slova na plátno i na tablety prostřednictvím systému Polygraf, vyvinutého na Masarykově univerzitě, haptické plány prostor, v nichž se konference koná, nabídnutí programu v bodovém písmu i zvětšeném černotisku nebo zpracování záznamů přednášek v maximálně přístupné podobě, zahrnující i titulky a překlad do českého znakového jazyka.

Středisko Teiresiás se podílí také na programové stránce konference. V nejužším organizačním týmu je totiž jeho odborný pracovník Radek Pavlíček, který má už deset let na starosti obsahovou stránku sekce Přístupnost nejen webu, již také moderuje.

A Masarykova univerzita nyní přebírá kompletní pořádání akce poté, co se její zakladatel Jaroslav Winter vzhledem ke svému seniorskému věku rozhodl INSPO organizačně svěřit zcela do jejích rukou.

„Jsem rád, že po 21 letech mohu předat organizování konference právě Středisku Teiresiás. Zůstane tak s ohledem na sedmileté technologické partnerství zachována kontinuita, navíc vzhledem k zaměření konference na potřeby lidí se zdravotním postižením ani neznám kompetentnějšího partnera. Konferenci to bude určitě ku prospěchu a dá se očekávat, že Teiresiás dokáže přilákat na konferenci i více zahraničních přednášejících,“ uvedl Winter.

Letošní ročník INSPO se konal v půli října v Praze.

„Děkujeme Jaroslavu Winterovi za důvěru, velmi rádi se budeme na zachování a dalším rozvoji této unikátní akce podílet. Masarykova univerzita tak získává do svého portfolia špičkovou a zaběhnutou konferenci se stabilním organizačním týmem, s mimořádně velkou účastnickou základnou a se sponzorskými i organizačními partnery,” sdělil k převzetí pořadatelství a přínosu pro univerzitu Radek Pavlíček, který bude od příštího roku zastávat pozici hlavního organizátora.

Kvůli pandemii koronaviru se přesunul původní tradiční jarní termín konání INSPO na podzim a zůstane to tak i v dalších letech. „Protože se kvůli českému předsednictví Evropské unii v příštím roce nenajde v pražském Kongresovém centru volný termín, konferenční část INSPO 2022 proběhne online. Výstavní část ale zvažujeme uspořádat v obvyklé prezenční podobě, protože pro řadu účastníků je naprosto klíčová možnost osobního setkání, při kterém si nabízené služby a řešení můžou vyzkoušet na vlastní kůži,“ doplnil Pavlíček.

V roce 2023 se pak konference INSPO vrátí zpět do Kongresového centra, kde už od prvního ročníku našla vynikající technické i lidské zázemí.

Hlavní novinky