Přejít na hlavní obsah

Science slam bude věnován ženám ve vědě

V pořadí již třináctý Science slam bude tentokrát věnovat ženám ve vědě. Koná se symbolicky v Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 11. února v Univerzitním kině Scala, kde se představí celkem šest vědkyň z MU, MENDELU a VUT.

Ženy patří do vědy. Takové je hlavní téma dalšího ročníku soutěže Science slam, který se tento pátek 11. února od 19 hodin koná v Univerzitním kině Scala. Na pódiu kina se představí šest vědkyň ze tří brněnských univerzit, a to z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně a z Vysokého učení technického v Brně.

Akce bude tradičně probíhat formou soutěže. Vědkyně budou mít šest až osm minut na prezentaci svého výzkumu jednoduchým, pochopitelným a zajímavým způsobem. V závěru večera celé publikum hodnotí jednotlivá vystoupení a vybírá vítěze soutěže. Masarykovu univerzitu budou ve Scale reprezentovat Markéta Kulhánková z Filozofické fakulty MU a Hana Harazim z Lékařské fakulty MU.

Markéta Kulhánková se na Ústavu klasických studií FF MU věnuje byzantské literatuře. Ve svém projevu představí předchůdce moderních superhrdinů, který pochází z byzantského divokého východu.

Hana Harazim působí na Ústavu simulační medicíny LF MU a na Klinice dětské anesteziologie LF MU. Na pódiu Scaly přiblíží téma léčby porodních bolestí pomocí moderních metod porodnické analgezie.

Za MU na Science slamu vystoupí Markéta Kulhánková z FF a Hana Harazim z LF

Za Vysoké učení technické v Brně vystoupí Simona Fialová z Fakulty strojního inženýrství a Jana Kolářová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Za Mendelovu univerzitu v Brně bude hovořit Martina Rašticová z Ústavu práva a humanitních věd a Helena Pluháčková z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství.

Pozvání přijala také Markéta Brabcová z Národního kontaktního centra – gender a věda. Ve svém nesoutěžním vystoupení objasní, jakou roli ve vědě může hrát právě gender a zda je vědecké prostředí opravdu objektivní.

Téma žen ve vědě je aktuální. V České republice je totiž výrazně nižší počet žen ve vědeckých profesích oproti mužům. Na výzkumných pozicích pracuje 73 % mužů a 27 % žen. Přitom na magisterském stupni studia je počet žen vyšší. Třináctý Science slam si tak mimo jiné klade za cíl poukázat na tento jev a prezentovat špičkovou vědu, které se šestice vystupujících věnuje.

Science slam Masarykova univerzita od roku 2013. Loňský ročník se konal pouze v online podobě. Hlavním tématem byla genetika a diváky nejvíce zaujala řeč Radka Pokorného z Mendelovy univerzity v Brně. Vystoupení vědců ze všech předchozích ročníků si můžete připomenout na webu Science slamu

Hlavní novinky