Přejít na hlavní obsah

První rektor MU Karel Engliš bude na pamětní bankovce

Česká národní banka vydá příští týden pamětní bankovku s portrétem Karla Engliše. Slavnostní prezentace bankovky k budování československé měny se uskuteční v aule Právnické fakulty MU.

Vizualizace bankovky s portrétem Karla Engliše.

Karel Engliš se významnou měrou podílel na budování ekonomiky nově vzniklé Československé republiky. Právě proto se jeho osobnost stala inspirací pro jednu ze tří pamětních bankovek vydávaných Českou národní bankou (ČNB) postupně v letech 2019, 2022 a 2026. Sada těchto pamětních bankovek má jednotící motiv, kterým je "Budování československé měny".

Karel Engliš bývá pokládán za nejvýznamnějšího meziválečného československého ekonoma. V roce 1919 se stal prvním rektorem čerstvě založené Masarykovy univerzity, u jejíhož vzniku stál jako jeden z iniciátorů. Mezi lety 1920 až 1931 působil v několika vládách jako ministr financí a v období 1934 až 1939 zastával pozici guvernéra Národní banky československé.

„Engliš se těšil velké důvěře u prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Nebyl jenom národohospodářským teoretikem, byl zároveň člověkem s ohromným vlivem na reálnou hospodářskou politiku v meziválečném Československu,“ popisuje Josef Menšík z Ekonomicko-správní fakulty MU. „Englišův téměř neomezený přístup k tehdy dostupným makroekonomickým informacím a motivace řešit praktické makroekonomické problémy doby se pak zpětně promítaly i do jeho ekonomické teorie,“ dodává odborný asistent katedry ekonomie.

Karel Engliš vybudoval vlastní brněnskou ekonomickou školu a do začátku druhé světové války publikoval na poli ekonomie téměř dvacet odborných knih a učebnic.

Záměr vydat v roce 2022 druhou pamětní bankovku s portrétem Karla Engliše v nominální hodnotě 100 Kč byl bankovní radou ČNB schválen v říjnu 2019. Autorkou uměleckého návrhu bankovky je akademická malířka Eva Hašková. Bankovka o rozměru 194x84 mm bude vytištěna na papíru se stupňovitým portrétním a běločarým vodoznakem, ochranným proužkem s negativním mikrotextem a ochrannými vlákny. Pamětní bankovku s portrétem Karla Engliše vydá Česká národní banka 30. března 2022 v množství 20 000 kusů.

Hlavní novinky