Přejít na hlavní obsah

Právnická fakulta MU bude spolupracovat s Nejvyšším soudem

Memorandum o spolupráci mezi Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Nejvyšším soudem podepsali 21. června děkan Martin Škop a předseda Petr Angyalossy.

Děkan právnické fakulty Martin Škop (vlevo) při podpisu Memoranda o spolupráci s předsedou Nejvyššího soudu Petrem Angyalossym.

Mezi hlavní priority memoranda patří společné ujednání o tom, že doktorské studium na Právnické fakultě MU je možné souběžně spojit s pracovním poměrem u Nejvyššího soudu, nejčastěji na pozici asistenta soudce. Obě smluvní strany dále podporují účast soudců Nejvyššího soudu na odborných seminářích, přednáškách a workshopech pořádaných právnickou fakultou a recipročně pak účast akademiků na odborných akcích Nejvyššího soudu.

Děkan právnické fakulty Martin Škop podpis memoranda ocenil s tím, že tak dochází k propojování studentů a absolventů práv s praxí. „Nejvyšší soud je jedna z nejvyšších soudních institucí, kterou v Brně máme. Je to jeden z vrcholů soustavy obecných soudů, kde se právo dělá opravdu na kvalifikované úrovni. Tím naše smlouva dostává další rozměr, kdy fakulta může nabídnout teoretickou část a naše studenty a doktorandy. Ti naopak využijí praktické poznatky získané na Nejvyšším soudě,“ zdůraznil Martin Škop.

„Někteří naši asistenti studují v rámci doktorského studia na právnické fakultě v Brně, takže i tímto jim vytváříme podmínky pro jejich další studium. Je i v našem zájmu, aby si zvyšovali kvalifikaci a prohlubovali své znalosti i teoretické znalosti práva, protože to zúročí ve své každodenní práci jako asistenti soudců,“ uvedl předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Pro většinu mladých právníků je podle něj pozice asistenta soudce odrazovým můstkem pro další práci a kariéru soudce, státního zástupce nebo jiné právnické profese. „Hodně mladých asistentů k nám přichází právě z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, díky spolupráci s fakultou se nám lépe daří vybírat si z absolventů práv nové asistenty soudců Nejvyššího soudu. Spolupráce je tedy prospěšná pro obě strany,“ upřesnil Angyalossy.

Hlavní novinky