Přejít na hlavní obsah

Další výhody přináší program MUNI Mendel Doctorandus

V rámci mezifakultní spolupráce byla na Masarykově univerzitě podepsána dohoda čtyř fakult a jednoho univerzitního výzkumného ústavu o společných standardech pro doktorské studium. 

Studentům a studentkám doktorských programů, budoucím zájemcům o doktorské studium z řad magisterských studentů, ale také jejich školitelům a školitelkám byl určen středeční PhD Day, který se uskutečnil v knihovně univerzitního kampusu. 

Doktorské studium je často označováno za první krok k vědecké kariéře a program PhD Day byl proto plný informací týkající se studia, financování disertačního projektu a možné podpory. Nejvyšší představitelé čtyř fakult Masarykovy univerzity - přírodovědecké, lékařské, farmaceutické a sportovních studií - a výzkumný ústav CEITEC navíc letošní den doktorandského studia zahájili podepsáním memoranda o společných standardech pro doktorské studium. 

Cílem memoranda je dohodnout rámec spolupráce na uskutečňování doktorských studijních programů a dalším vzdělávání a rozvoji studentů doktorského studia a na jeho základě udržovat vzájemně podporující se partnerské vztahy. Memorandum také stanovuje zásady spolupráce, základní principy organizačního zabezpečení spolupráce a postavení všech zainteresovaných stran v rámci vzdělávání doktorských studentů. 

Jedním z konkrétních kroků, které memorandum naplňují, je nový rozvojový program pro nejaktivnější studenty PhD programů – MUNI Mendel Doctorandus. „Ten přináší nejlepším doktorandům a jejich školitelům další výhody a příležitosti, včetně stabilní finanční podpory, možnosti prodloužení zahraniční stáže a získání mezinárodně uznávaného certifikátu Evropský doktorát,“ uvedl proděkan pro doktorské studium Přírodovědecké fakulty MU Luděk Bláha.  

Všechny zmíněné výhody nového programu by ale podle děkana Přírodovědecké fakulty MU Tomáše Kašparovského nebyly možné bez komplexní spolupráce kampusových fakult a CEITEC. „ Těsná spolupráce přírodovědecké fakulty, lékařské fakulty, fakulty sportovních studií, CEITEC a nově příchozí farmaceutické fakulty v rámci programu MUNI Mendel Doctorandus umožnila vznik a sdílení mezioborových kurzů a rozvojových aktivit, které jsou zárukou pro budoucí uplatnění ve vědě. Memorandum o spolupráci je pak stvrzením konkrétní kooperace na úrovni jednotlivých pracovišť a výzkumných týmů,“ dodal děkan.

Podpis memoranda mezi zástupci čtyř fakult a jednoho ústavu

Hlavní novinky