Přejít na hlavní obsah

Doktorandi a jejich školitelé převzali ocenění za studium

Prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová včera udělila ceny za excelentní výsledky v doktorském studiu na MUNI čtyřiceti absolventům a jejich školitelům a konzultantům.

Laureáti cen za excelentní výsledky v doktorském studiu na MUNI.

Masarykova univerzita považuje doktorské studium za jeden z pilířů dobře fungující univerzity. Dbá na jeho zkvalitňování a efektivitu, a také na to, aby se jeho absolventi mohli uplatnit v následné vědecké kariéře v České republice nebo v zahraničí stejně dobře jako mimo akademické prostředí.

Ocenění za excelentní výsledky v doktorském studiu udělila prorektorka Šárka Pospíšilová již potřetí a získali ho ti, kteří byli vybráni na základě úspěšného ukončení doktorského studia ve standardní době 4 let prodloužené maximálně o jeden rok a současného získání velmi kvalitních výsledků výzkumu zahrnutých v disertační práci.

„Za dnešním oceněním stojí vaše vysoce nadstandardní a excelentní výsledky. Už jenom toto spojení je mise skoro nemožná, ale vy jste to dokázali. Dokázali jste to enormní pílí a úsilím, dávkou trpělivosti, splněním celé řady povinností, které s sebou doktorské studium na Masarykově univerzitě nese. Velmi vám za to děkuji a jsem hrdý na vás i ostatní absolventy a absolventky Ph.D. studia,“ uvedl při zahájení slavnostního ceremoniálu rektor Martin Bareš.

Na Masarykově univerzitě každý rok dokončí doktorské studium přibližně 300 studujících. „Jsem ráda, že roste kvalita výsledků dosažených v práci doktorského studia a musím přiznat, že v letošním roce bylo velmi náročné vybrat ty nejlepší. Vás úspěšné i vaše školitele bych chtěla požádat o sdílení dobré praxe s dalšími doktorskými studenty a budu velmi ráda, pokud budete svým následovníkům sloužit jako vzor a rádci v tom, jak zvládnout nástrahy doktorského studia,“ vyjádřila přání Šárka Pospíšilová.

Ceny prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu patří do celého souboru aktivit, které Masarykova univerzita organizuje za účelem zvyšování kvality doktorského studia. Součástí ocenění je i finanční odměna jak pro absolventa, tak pro školitele.

Cenu prorektorky Masarykovy univerzity za excelentní výsledky v doktorském studiu získali:

Diya Elizabeth Abraham a její školitel Jiří Špalek.

Školitel a děkan ECON MUNI Jiří Špalek.

Diya Elizabeth Abraham absolvovala na ekonomicko-správní fakultě v programu Public Economics. Pomocí ekonomického experimentu zkoumala faktory důvěry a kooperativního chování v různých prostředích. 

Michaela Bartoňová a její školitel Ivan Rektor.

Michaela Bartoňová a její školitel Ivan Rektor.

Michaela Bartoňová absolvovala na lékařské fakultě program Neurovědy. Úspěšně se věnovala pokročilým metodám neinvazivní detekce patologické mozkové tkáně u specifických případů fokální epilepsie. Patří mezi kmenové zaměstnance CEITEC. 

Eva Bumbálková a její školitelka Kateřina Vlčková.

Eva Bumbálková.

Eva Bumbálková absolvovala na pedagogické fakultě program Didaktika cizích jazyků. V rámci své práce studovala strategie používané při skládání jazykové zkoušky. Výstupy jejího výzkumu pomohou upravit výuku kurzů pro dané jazykové testy.

Alessio Cantara a jeho školitel Václav Brázda.

Alessio Cantara a jeho školitel Václav Brázda.

Alessio Cantara absolvoval na přírodovědecké fakultě program Molekulární a buněčná biologie a genetika. Napříč různými organismy zkoumal význam a potenciál G-kvartetů DNA jako léčebných cílů, které lze využít pro protinádorové, antivirové a antibakteriální terapie.

Tomáš Čejka a jeho školitel Ulu Büntgen. 

Tomáš Čejka absolvoval na přírodovědecké fakultě program Fyzická geografie. Na pomezí ekologie, klimatologie, mykologie a botaniky studoval různé druhy lanýžů. Výstupy významně přispívají k objasnění jejich ekologických nároků, fenologického vývoje a modelů rozšíření.

Stanislava Debnárová a její školitel Pavel Souček.

Stanislava Debnárová a její školitel Pavel Souček.

Stanislava Debnárová absolvovala na přírodovědecké fakultě program Fyzika. Během studia experimentálně zkoumala možnosti přípravy nových materiálů ve formě tenkých vrstev a jejich unikátní vlastnosti s ohledem na pestrou škálu využití v průmyslu.

Barbora Decker a její školitelka Regina Demlová.

Barbora Decker a její školitelka Regina Demlová.

Barbora Decker absolvovala na lékařské fakultě program Farmakologie. Studovala celospolečenský dopad idiopatických střevních zánětů a vliv jejich narůstající prevalence. Výstupy přispívají k rozvoji odpovídající metodiky s významným dopadem do aktuální praxe.

Martin Deutsch a jeho školitel Ondřej Jakubec.

Martin Deutsch a jeho školitel Ondřej Jakubec.

Martin Deutsch absolvoval na filozofické fakultě program Teorie a dějiny umění. Zaměřil se na širokou oblast vizuální kultury v prostředí brněnské jezuitské koleje, kostela a extravilánu města pohledem dějin umění a kulturní historie.

Věra Dosedělová a její školitel Petr Kubáň.

Věra Dosedělová a její školitel Petr Kubáň.

Věra Dosedělová absolvovala na přírodovědecké fakultě program Vědy o živé přírodě. Věnovala se především vývoji metod pro neinvazivní odběry biologických tekutin. Její práce je významným přínosem pro klinickou diagnostiku. Pracuje v programu CEITEC MUNI PhD School. 

Alena Drury Sojková a její školitelka Hana Stehlíková Babyrádová.

Alena Drury Sojková.

Alena Drury Sojková absolvovala na pedagogické fakultě program Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky. Ve své práci se zabývala fenoménem nových médií ve výtvarné pedagogice a také reflexí symbiózy tradičních a nových médií.

Ivo Durník a jeho školitel Petr Kulhánek.

Ivo Durník a jeho školitel Petr Kulhánek.

Ivo Durník absolvoval na přírodovědecké fakultě program Biomolekulární chemie a bioinformatika. Jeho primárním zaměřením bylo studium podstaty molekulárních mechanismů poškození a opravy DNA a systémů s potenciálem protinádorové aplikace.

Darshak Chandulal Gadara a jeho školitel Zdeněk Spáčil.

Darshak Chandulal Gadara.

Darshak Chandulal Gadara absolvoval na přírodovědecké fakultě program Životní prostředí a zdraví. Vyvinul systematický pracovní postup zpracování metabolomických dat pro odhalování klinických biomarkerů řady onemocnění. Práce má významný přesah pro diagnostiku a prognostiku.

Tomáš Hlinský, jeho školitel Pavel Stejskal a konzultant Michal Kumstát.

Tomáš Hlinský, jeho školitel Pavel Stejskal a konzultant Michal Kumstát.

Tomáš Hlinský absolvoval na fakultě sportovních studií program Kinantropologie. Během studia zkoumal vliv dietních nitrátů jako nutričního prostředku na zvýšení účinnosti svalové práce a fyzického výkonu.

Richard Holaj a jeho školitelka Markéta Ziková.

Richard Holaj.

Richard Holaj absolvoval na filozofické fakultě program Český jazyk. Studoval zvukovou stránku češtiny nerodilých mluvčí a propojením lingvistiky s informatikou a umělou inteligencí vytvořil prototyp nástroje pro automatickou transkripci řeči nerodilých mluvčí.

Viola Hubačová Pirová a její školitelka Iva Burešová.

Viola Hubačová Pirová.

Viola Hubačová Pirová absolvovala na filozofické fakultě program Psychologie. Zabývala problematikou psychomotorického vývoje dětí předškolního věku. Výsledky upozorňují na význam rozvoje pohybových dovedností mimo jiné i v kontextu zlepšování kognitivních schopností.

Radim Chvaja a jeho školitel Martin Lang.

Školitel Martin Lang.

Radim Chvaja absolvoval na filozofické fakultě program Religionistika. Věnoval se teorii nákladné signalizace poutí, důvodu jejich existence, funkci a vlivu na skupinovou spolupráci. Výsledky jeho interdisciplinárního výzkumu poukazují na důležitost zdánlivě iracionálních činností při budování společnosti založené na důvěře.

Radka Kalfusová a její školitel Aleš Kovařík.

Radka Kalfusová a její školitel Aleš Kovařík.

Radka Kalfusová absolvovala na přírodovědecké fakultě program Molekulární a buněčná biologie a genetika. Zkoumala složitou evoluční historii a mezidruhové křížení růží, které jsou pro vysoký obsah vitaminu C a esenciálních olejů hojně využívané ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Colin Kimbrell a jeho školitel Břetislav Dančák. 

Colin Kimbrell absolvoval na fakultě sociálních studií program Mezinárodní vztahy a evropská politika. V době globální pandemie Covid-19 studoval energetickou bezpečnost a chudobu napříč Evropou. Jeho výstupy jsou proto v době rozsáhlé energetické změny a hledání řešení přijatelného na úrovni celé Evropské unie velmi přínosné.

Adam Klocek a jeho školitel Tomáš Řiháček.

Adam Klocek a jeho školitel Tomáš Řiháček.

Adam Klocek absolvoval na fakultě sociálních studií program Klinická psychologie. Výstupem jeho disertačního projektu je rozsáhlá přehledová studie zaměřená na možnosti a limity paradigmatu nelineárních dynamických systémů ve výzkumu psychoterapie s potenciálem zvýšit efektivitu psychoterapeutické léčby. 

Martina Klocková a její školitel Tomáš Řiháček.

Martina Klocková a její školitel Tomáš Řiháček.

Martina Klocková absolvovala na fakultě sociálních studií program Klinická psychologie. Zkoumala vysoce aktuální téma účinnosti psychoterapie u pacientů s nevysvětlitelnými tělesnými symptomy. Výsledky práce ukazují, že systematická a dobře cílená léčba těchto syndromů v České republice chybí.

Jan Kotýnek Krotký a jeho školitel Petr Kaniok.

Jan Kotýnek Krotký a jeho školitel Petr Kaniok.

Jan Kotýnek Krotký absolvoval na fakultě sociálních studií program Mezinárodní vztahy a evropská politika. Ve své práci věnované tématu neregulérní migrace do Evropské unie zkoumal reakce politických institucí Evropské unie na ni a celkový diskurz o této problematice na nadnárodní úrovni. 

Michael Kroker jeho školitel Petr Vašina.

Michael Kroker jeho školitel Petr Vašina.

Michael Kroker absolvoval na přírodovědecké fakultě program Fyzika. Zaměřil se na přípravu a studium vlastností nového typu materiálu. Ten má díky předpovězené vysoké tuhosti a současně odolnosti proti lomu velký potenciál  využití pro ochranné povlaky v různých odvětvích průmyslu.

David Lacko a jeho školitel Jiří Čeněk.

David Lacko a jeho školitel Jiří Čeňka.

David Lacko absolvoval na filozofické fakultě program Psychologie. Zkoumal, jak kulturní vlivy utvářejí kognitivní proces. Výsledky jeho komplexní práce přinášejí kritický pohled na stávající teorie mezikulturního výzkumu, metodologické nedostatky a nevhodné statistické postupy. 

Jan Malý a jeho školitelka Eva Brucknerová. 

Školitelka Eva Brucknerová.

Jan Malý absolvoval na právnické fakultě program Teoretické právní vědy. Věnoval se problematice trestní odpovědnosti právnických osob, zejména hmotněprávními a procesně-právními konsekvencemi. Výstupy jeho výzkumu mohou posloužit při výuce i jako praktický návod pro orgány činné v trestním řízení. Rozhovor o doktorském studiu s Janem Malým si můžete přečíst v Magazínu M. 

Lucie Masárová a její školitel Roman Panovský.

Lucie Masárová a její školitel Roman Panovský.

Lucia Masárová absolvovala na lékařské fakultě program Kardiologie. Výsledky jejího disertačního výzkumu přinesly cenné poznatky o možnosti včasné detekce a terapie srdečního selhání u asymptomatických přenašeček genu pro specifický typ muskulární dystrofie.

Kristína Mitterová a její školitelka Irena Rektorová.

Kristína Mitterová a její školitelka Irena Rektorová.

Kristína Mitterová absolvovala na lékařské fakultě program Neurovědy. Zabývala se problematikou kognitivní rezervy, to jest schopnosti zmírnit vliv stárnutí a hromadící se patologické zátěže. Navrhla také, jakým směrem se může ubírat výběr vhodné terapie s ohledem na velikost kognitivní rezervy u seniorů. Patří mezi kmenové zaměstnance CEITEC.

Klaudie Mráziková a její školitel Jiří Šponer.

Školitel Jiří Šponer.

Klaudia Mráziková absolvovala na přírodovědecké fakultě program Biomolekulární chemie a bioinformatika. Pomocí nejmodernějších výpočtových metod studovala vybrané fyzikálně-chemické aspekty nukleových kyselin. Výstupy jejího výzkumu mají řadu uplatnění na poli medicínských aplikací.

Vojtěch Mrkývka a jeho školitel Vojtěch Kovář. 

Vojtěch Mrkývka.

Vojtěch Mrkývka absolvoval na filozofické fakultě program Český jazyk. V rámci doktorského projektu navrhl a implementoval webovou aplikaci korektoru češtiny Opravidlo a technicky koordinoval práci týmu lingvistů a studentů pracujících na dílčích modulech korektoru. 

Kateřina Peterková, její školitel Radek Marek a konzultant Jan Novotný. 

Kateřina Peterková, její školitel Radek Marek.

Kateřina Peterková absolvovala na přírodovědecké fakultě program Biomolekulární chemie a bioinformatika. Věnovala se strukturní charakterizaci G-kvartetů DNA a jejich komplexů s ligandy. Výsledky její práce přispívají k pochopení struktury, stability a funkce G-kvartetů, jejich interakce s malými molekulami a v širší oblasti k návrhu nových léčiv.

Pavlína Pokorná, její školitel Jiří Šponer a konzultant Miroslav Kreplo. 

Školitel Jiří Šponer a konzultant Miroslav Kreplo

Pavlína Pokorná absolvovala na přírodovědecké fakultě program Biomolekulární chemie a bioinformatika. Zkoumala dynamiku biomolekulárních komplexů RNA a proteinů pomocí počítačových modelů. Její práce prohlubuje znalosti principů těchto vazeb a doplňuje výstupy experimentálních měření.

Helena Pullmannová a její školitel Pavel Koukal.

Helena Pullmannová.

Helena Pullmannová absolvovala na právnické fakultě program Teoretické právní vědy. Zaměřila se na problematiku práva k obchodnímu jménu jako předmětu práva duševního vlastnictví. Závěry výzkumu mají značný společenský dopad s potenciálem ke změně vnímání statutu quo na legislativní či judikatorní úrovni.

Dan Řezníček, jeho školitel David Václavík a konzultant Radek Kundt.

Dan Řezníček, jeho školitel David Václavík a konzultant Radek Kundt.

Dan Řezníček absolvoval na filozofické fakultě program Religionistika. Na základě evolučních teorií agrese, kulturního učení a lidské kooperativní a koaliční psychologie testoval roli prestiže a projevů důvěryhodnosti, pomocí kterých lze motivovat meziskupinovou agresi skrze obdiv, bez donucování.

Jakub Sopoušek jeho školitel Karel Lacina.

Jakub Sopoušek jeho školitel Karel Lacina.

Jakub Sopoušek absolvoval na přírodovědecké fakultě program Biochemie. Cílem jeho výzkumu bylo koncipovat rychlý a robustní detekční systém v podobě malého přístroje, který by byl k dispozici obvodním lékařům k rychlé analýze hladiny protilátek v krvi. Patří mezi kmenové zaměstnance CEITEC.

David Střelák, jeho školitel Luděk Matyska a konzultant Jiří Filipovič.

David Střelák a konzultant Jiří Filipovič.

David Střelák absolvoval na fakultě informatiky program Informatika. Věnoval se možnostem zrychlení zpracování obrazu z kryo-elektronové mikroskopie, které limituje výpočetní náročnost. Praktické výstupy jeho výzkumu jsou používány na mnoha světových pracovištích.

Jiřina Šišoláková a její školitel Petr Hasil.

Jiřina Šišoláková a její školitel Petr Hasil.

Jiřina Šišoláková absolvovala na přírodovědecké fakultě program Matematika a statistika. Studovala matematické konstanty, jejich historii, výskyt i využití. Pro studovaný typ rovnic potvrdila ucelenou oscilační teorii, která je dobře využitelná v praxi i dalším výzkumu.

Andrea Štěpánková a její školitel Tomáš Knoz.

Andrea Štěpánková a její školitel Tomáš Knoz.

Andrea Štěpánková absolvovala na filozofické fakultě program Historie. Zkoumala, jakým způsobem nábožensky i sociálně vykořeněná menšina novokřtěnců, neboli habánů, pronásledovaná pro své radikální myšlenky téměř ve všech evropských regionech, interagovala po svém usazení s prostředím jižní Moravy.

Libor Šulc a jeho školitel Pavel Čupr.

Školitel Pavel Čupr.

Libor Šulc absolvoval na přírodovědecké fakultě program Životní prostředí a zdraví. Výsledky svého výzkumu expozice pesticidů a znečištění ovzduší ve vybraných zemích Evropy propojil s pozorovaným rozvojem respiračních a kardiovaskulárních chorob v postižených oblastech. Studie zdůraznila nutnost legislativních opatření o kvalitě ovzduší v České republice.

Martin Toul, jeho školitel Zbyněk Prokop a konzultant Jiří Dumborský.

Školitel Zbyněk Prokop.

Martin Toul absolvoval na přírodovědecké fakultě program Molekulární a buněčná biologie a genetika. Cílem jeho výzkumu bylo odhalit molekulární mechanismy fungování vybraných enzymů za účelem jejich optimalizace pro praktické využití od medicíny po alternativní udržitelné zdroje.

Stefan Veleski a jeho školitel Tomáš Pospíšil.

Stefan Veleski absolvoval na filozofické fakultě program Literatury v angličtině. Zabýval se fenoménem kulturní dlouhověkosti, tedy jak informace o kulturních produktech přetrvávají v čase, na příkladu viktoriánských románů. Díky interdisciplinárnímu přístupu přinesl řadu nových poznatků a vůbec nový teoretický rámec.

Sheng Zuo a jeho školitel Martin Lysák.

Sheng Zuo absolvoval na přírodovědecké fakultě program Vědy o živé přírodě. Studoval strukturu a evoluci rostlinného genomu široké palety rostlinných druhů. Nové poznatky například zpřesnily taxonomii studovaných druhů nebo ukázaly nové možnosti využitelné pro pěstování zemědělských plodin. Patří mezi kmenové zaměstnance CEITEC a pracuje v programu CEITEC MUNI PhD School. 

Hlavní novinky