Přejít na hlavní obsah

Test studijních předpokladů MU letos elektronicky na tabletech

Uchazeče o studium na Masarykově univerzitě čeká v rámci přijímacího řízení v letošním roce hned několik novinek. Test studijních předpokladů (TSP), který vyžaduje většina fakult, bude probíhat sice prezenčně, ale nově elektronicky na tabletech.

Ilustrační foto

Test studijních předpokladů je součástí přijímacího řízení na většinu fakult Masarykovy univerzity a rok 2023 přináší několik novinek. V minulosti bývalo zvykem, že studenti absolvovali Test studijních předpokladů během jedné soboty nebo neděle v Brně a dalších několika městech napříč Českou a Slovenskou republikou. V letošním roce si uchazeči mohou vybrat od ledna do dubna z téměř 40 termínů konání TSP v Brně, v několika termínech pak v 7 českých a 3 slovenských městech podle svých preferencí. Uchazeči uvidí konkrétní čas a místo konání testu ve své e-přihlášce nejméně tři dny předem. 

Novinkou také je, že uchazeči budou vyplňovat Test studijních předpokladů v elektronické podobě. Budoucí studenti na místě od pracovníků Masarykovy univerzity obdrží tablet a papír, který však už bude sloužit pouze pro poznámky a pomocné výpočty. Studenti nesmí během konání testu používat mobilní telefony nebo si nechat na ruce tzv. chytré hodinky. 

Letošní TSP bude mít nově tři dimenze: numericko-analytické myšlení, kritické myšlení a uvažování v anglickém jazyce. Už tedy nebude skládán jeden test s jedním časovým limitem, ale každá část bude mít samostatný časový limit a vyhodnocení. 

„Snažíme se TSP přizpůsobit potřebám doby a všechny tři součásti považujeme za klíčové pro uplatnění našich budoucích absolventů v současné době. Numericko-analytická dimenze zkoumá např. logické uvažování uchazečů, další subtest má prokázat schopnost kritického posouzení a vyhodnocení předložených informací, zatímco cílem závěrečné části je ověřit základní schopnost pochopení anglického testu a orientace v něm, neboť komunikační schopnosti v angličtině jsou v dnešním světě nezbytnou dovedností,“ doplňuje prorektor Michal Bulant s tím, že i uchazeči, kteří si podají přihlášky na více programů, budou skládat Test studijních předpokladů jen jednou.  

Hlavní novinky