Přejít na hlavní obsah

ESF uspořádala další Giving Day na pomoc Ukrajině

Druhý ročník dobročinného bufetu s názvem Giving Day na pomoc Ukrajině, který se ve středu konal na Ekonomicko-správní fakultě MU, se nesl znovu ve znamení účasti, vzájemné podpory a ochoty dlouhodobě pomáhat. Výtěžek akce poputuje prostřednictvím finanční pomoci Masarykovy univerzity na humanitární a vzdělávací účely.

Nápad uspořádat Giving Day pro Ukrajinu vznikl na ESF MU už v loňském roce

Tento týden uplyne přesně rok od začátku válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, jehož řešení bohužel není o mnoho blíž než loni. Projevují se obavy z budoucnosti, únava z válečných témat i ekonomické dopady války. Proděkanka pro prezenční studium ESF MU Marie Hladká, patronka Giving Day, proto cítila o to větší potřebu pokračovat v tradici dobročinného bufetu, který se na ekonomicko-správní fakultě poprvé konal v loňském roce na začátku dubna. „I když už odezněl prvotní šok z vypuknutí války, konflikt trvá a naléhavost pomoci není o nic menší. Jsme svědky toho, že i u nás v Česku se objevuje únava z ukrajinského tématu, netolerance a strach. Právě proto považujeme za důležité ukázat, že napříč fakultou nadále cítíme účast k Ukrajině, dobrovolnická pomoc funguje a mohou se při ní spojit studenti i vyučující a společně přiložit ruku k dílu.“  

V rámci akce Giving Day bylo možné přispět libovolnou částkou.

Konflikt na Ukrajině není samozřejmě jediné téma, které se nabízí pro dobrovolnickou pomoc typu Giving Day. „Do budoucna bychom rádi tradici rozšířili na další oblasti, jako třeba pomoc lidem zasaženým přírodními katastrofami, zlepšení života znevýhodněných skupin, zkrátka cokoli, co bude aktuální a bude naši podporu potřebovat“, dodala Marie Hladká.   

Do příprav a organizace letošního bufetu se zapojily desítky zaměstnanců i studentů ESF MU a také dva z fakultních partnerů: Zebra a Atlas Copco. Někteří napekli a přinesli své výtvory, jiní nakupovali a tím podpořili sbírku finančně. Výtěžek z letošního ročníku po ukončení akce činí více než 30 000 Kč.   

„Pro mě je kromě konkrétní pomoci oblastem zasaženým válkou na akci nejcennější její komunitní duch. Studenti i zaměstnanci se prezentují svými domácími výrobky, přinášejí kousek svého osobního života, aby podpořili společnou myšlenku. A to bychom rádi na ESF MU rozvíjeli co nejvíce i do budoucna“, doplnil děkan fakulty Jiří Špalek.   

Hlavní novinky