Přejít na hlavní obsah

Díky Munipressu čteme knihy, které by jinak neměly šanci vyjít

V roce 2007 se Masarykova univerzita rozhodla vybudovat své vlastní nakladatelství – Munipress. Krátce po jeho vzniku v něm začala pracovat i Martina Dvořáková, nejdříve vypomáhala s distribucí, dnes má na starosti vydávání knih pro pět fakult MU.

Martina Dvořáková je redaktorkou nakladatelství Munipress.

„Práce v univerzitním nakladatelství mi dává smysl. Knihy, které u nás vycházejí, jsou mnohdy dobré a zajímavé,“ říká o své práci Martina Dvořáková. Do Munipressu nastoupila vlastně hned po škole. „Končila jsem studia na fakultě sociálních studií a rozhlížela se po práci. S naší ředitelkou Alenou Mizerovou jsem se znala už z její předchozí práce v nakladatelství Vutium, a tak jsem šla poptat, zda by bylo místo i v novém nakladatelství Masarykovy univerzity.“

Nastoupila tehdy jako „dohodářka“ a její hlavní pracovní náplní bylo balení knih do balíčků a rozesílání zákazníkům. „Bylo toho tehdy hodně. Posílali jsme knihy například do knihoven, které odebíraly celou produkci, nebo jsme je rozesílali na základě telefonické objednávky. Dlouho jsme se snažili o rozumnější způsob prodeje knih, ale protože univerzita dodnes nemá vlastní knihkupectví, podařilo se to až s vytvořením e-shopu,“ přibližuje začátky Munipressu současná editorka.

Od propagace k redakční práci

Právě nabídka a prodej knih prostřednictvím internetu byl její zatím největší úkol, kterého se v nakladatelství zhostila. Po začátcích v přímé distribuci se totiž věnovala několik let marketingu a vnějším vztahům a měla na starosti mimo jiné propagaci vydávaných publikací. „Přišlo mi tehdy velmi zajímavé vyhledávat potenciální čtenáře našich knih, pro které může být to konkrétní dílo přínosné,“ vzpomíná Martina Dvořáková.

O tom, že je toho k propagaci hodně, svědčí i čísla. Munipress ročně vydává přes tři stovky odborných i populárně naučných knih a více než padesát odborných časopisů a patří k největším univerzitním vydavatelům  ve střední Evropě. Veškerou produkci si mohou zájemci objednat přes e-shop, který se nakonec podařilo vybudovat na mimouniverzitní platformě, nebo si knihy prolistovat v čítárně Munispace.

Přestože marketing Martinu Dvořákovou bavil, přenechala jej po návratu z mateřské dovolené svému nástupci a pustila se zase do jiné práce. Jako redaktorka má na starosti komunikaci s právnickou, přírodovědeckou, ekonomickou a farmaceutickou fakultou a fakultou sociálních studií, které se na ni obracejí ve chvíli, kdy chtějí vydat nějakou publikaci pod hlavičkou MU.

Její práce je pokaždé jiná. „Míra poskytovaných služeb se liší podle fakulty i autora. Třeba právnická fakulta má své vlastní ediční oddělení, takže pro ně v podstatě jen zajišťujeme přidělení ISBN a DOI kódu, rozeslání povinných výtisků do knihoven a zařazení publikace do databází,“ popisuje svou práci redaktorka.

Pokud fakulty ediční oddělení nemají, spolupracuje Dvořáková buď s odpovědnou osobou či přímo s autorem díla a prochází s nimi celým procesem tvorby knihy – tedy od hotového rukopisu k hotovému výtisku nebo e-knize. „Řešíme, kdo a co má na knize udělat, v jakém formátu je třeba dodat rukopis do tiskárny, kolik to bude stát a podobně. Pokud si to fakulty přejí, dělám i klasickou redakční práci, tedy procházím rukopis a snažím se jej upravit tak, aby byl pro čtenáře co nejsrozumitelnější,“ vysvětluje Martina Dvořáková.

Martina Dvořáková na svém pracovišti.

Stručně řečeno – kdokoliv z Masarykovy univerzity se může na Munipress obrátit s prosbou o pomoc při vydání knihy či časopisu. Základní službou, kterou nakladatelství poskytuje, je zajištění licencí a přidělení kódů DOI, ISBN (pro knihy) či ISSN (pro časopisy), ty dokládají, že dílo vyšlo pod hlavičkou MU. Umí ale i kompletní servis – tedy redakci rukopisu, sazbu a přípravu k tisku včetně návrhu obálky, zajištění vlastního tisku či produkce e-knihy a pak samozřejmě i prodej a distribuci po celém světě.

„Na redakční práci mě moc baví, že člověk nakoukne do řady různých oborů. Když pracuji na jednotlivých knihách, hodně se toho dozvím,“ říká Martina Dvořáková a dodává, že bez univerzitního nakladatelství by řada knih neměla šanci vyjít. Tisknou se totiž jen ve velmi malých nákladech, nebo vycházejí pouze elektronicky. „Nejsou výdělečné a standardní nakladatelství o ně nikdy nebudou mít zájem,“ upřesňuje. Zdůrazňuje však, že má přesto smysl takové publikace vydávat. Jde totiž především o odborné práce a může se ukázat, že za deset či dvacet let bude jejich obsah pro daný obor nepostradatelný.

Podpora open access publikování

Redakční práce ale není všechno, čím se Martina Dvořáková v Munipressu zabývá. S kolegy z Munipressu a ÚVT má na starosti evropský projekt zaměřený na open access publikování. Jeho cílem je usnadnit a zlepšit po technické stránce vydávání časopisů v režimu open access, který je ve vědeckém světě již standardem.

Munipress totiž podporuje také vydávání časopisů a pro MU tak poskytuje potřebné nakladatelské zázemí. „Jsem přesvědčená, že úroveň služeb, které poskytujeme, je srovnatelná s nakladatelstvími označovanými jako prestižní. Jejich věhlas je totiž dán spíš historickými okolnostmi než tím, že by poskytovali autorům něco víc než my,“ dodává Martina Dvořáková.

Hlavní novinky