Přejít na hlavní obsah

Na Letní škole doučování se děti vzdělávají a baví už třetím rokem

Letos potřetí se účastní přes padesát dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Letní školy doučování. V prostorách Masarykovy univerzity mají na programu výuku, pohybové hry a kreativní aktivity.

Třetího ročníku Letní školy doučování se zúčastnilo ve dvou turnusech přes padesát dětí.

Procvičit si učení a připravit se na pohodový nástup do nového školního roku, dát ukrajinským dětem možnost vylepšit si češtinu, vydovádět se při pohybových a kreativních aktivitách a užít si zábavu s novými kamarády. To vše nabízí Letní škola doučování, kterou organizuje Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU

Letní škola doučování je dobrovolnický program, který vznikl s cílem zmírnit narůstající rozdíly ve vzdělání mezi dětmi na prvním stupni základních škol, mimo jiné způsobené distanční výukou v průběhu pandemie covidu. Primárně je určena dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, například dětem cizinců a samoživitelek. „První její ročník se konal v srpnu 2021, a to i díky aktivním zaměstnancům z Filozofické a Pedagogické fakulty MU. Rozvinuli jsme také spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky, která nám pomáhá nejen s organizací, ale i personálním zajištěním v expertních oblastech,“ přiblížila koordinátorka MUNI POMÁHÁ Daniela Vonbauer.

V programu letní školy zažily děti doučování, pohybové aktivity i hry.

Na organizaci letní školy se podílí tým MUNI POMÁHÁ, odborníci z katedry pedagogiky a další dobrovolníci. Mezi nimi jsou studenti z různých fakult a oborů Masarykovy univerzity, ale také pracující absolventi. „Studenti katedry pedagogiky si mohou na letní škole splnit i praxi, ale většina z nich pomáhá nad rámec školních povinností. V rámci výuky mají na katedře předmět, v němž doučují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. I díky tomuto kurzu mají vytvořenou databázi čítající okolo šesti stovek žáků, s nimiž jsou ohledně doučování dlouhodobě v kontaktu. Na letní školu potom oslovují děti, na které se během roku nedostalo,“ upřesnila Zuzana Dvořáková z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Dodala, že katedra také úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi jako VesnaIQ Roma a také s institucemi státní správy jako OSPOD.

V prostorách Masarykovy univerzity se při letošním ročníku školy vystřídá přes padesát dětí ve dvou týdenních turnusech. První turnus se uskutečnil minulý týden od 14. do 18. srpna, druhý navázal v tomto týdnu od 21. do 25. srpna. „Máme tady i několik dětí s odlišným mateřským jazykem, pro které je často čeština až třetím dorozumívacím jazykem. V prvním turnusu to byli například kluci z Indie a Nepálu nebo mongolská dvojčata, z nichž chlapeček je navíc nedoslýchavý a používá znakový jazyk. Školy doučování se účastnily také sestry ze Sýrie, které česky vůbec neumí,“ vyjmenovala koordinátorka MUNI POMÁHÁ Adéla Bednaříková.

Osmiletá Mirna a devítiletá Layan, sestry ze Sýrie, se učily hlavně češtinu. Nejvíc se jim věnoval dobrovolník Max Krejčí.

Právě syrské sestry, osmiletou Mirnu a devítiletou Layan, měl v programu letní školy celý týden nejvíce na starosti dobrovolník Max Krejčí. „Holky jsou moc šikovné. Společně je doučujeme češtinu a velmi rychle nabírají slovní zásobu. V Brně sice žijí už rok, ale doma mluví pouze arabsky, takže umí jen pár základních slov. Jejich maminka, která česky mluví, proto chce, aby se holky v češtině co nejvíc zdokonalily,“ přiblížil student angličtiny a ruštiny na Pedagogické fakultě MU, který na letní škole absolvuje svoji povinnou praxi.

Letní škola doučování přivítala letos devatenáct ukrajinských dětí. Jedním z nich je i osmiletý Ivan.

Loni poprvé škola přivítala i ukrajinské děti, které v důsledky války musely opustit své domovy. Celkově se jich letos školy účastní devatenáct, jedenáct v prvním a osm ve druhém turnusu. Jedním z nich je i osmiletý Ivan, který půjde po prázdninách do třetí třídy na ZŠ Krásného v Brně-Židenicích. „Jsem na letní škole už potřetí, mám tady i o dva roky starší sestru Innu. Nejvíc mě bavila matematika. A taky když jsme si do cestovatelského deníku kreslili africké vlajky. Ty znám skoro všechny díky hře, kterou mám staženou v mobilu. Taky mi moc chutnají obědy, třeba rizoto nebo sýrový řízek. A super je, že si vždycky můžeme i dvakrát přidat,“ vyjmenoval Ivan a dodal, že hned po skončení letní školy odjede s rodiči na Ukrajinu, kde zůstali jeho prarodiče.

Dobrovolník Josef Červinka předstoupil před děti při úvodním setkání převlečený za cestovatele.

Společným tématem letošního ročníku školy je pro oba turnusy Cesta kolem světa. Každý den se tak děti při aktivitách přenášejí na jiný kontinent a věnují se činnostem a tématům, které se s ním pojí. „Na úvodním setkání jsem před děti předstoupil v klobouku coby cestovatel, který přišel o svůj cestovatelský deník, a postupně by ho rád dal znovu dohromady. S dětmi tak po celý týden deník nově vytváříme, dáváme do něj všechny společné výtvory jako třeba indiánskou čelenku,“ popsal dobrovolník Josef Červinka, který v září zahájí třetí ročník studií na Pedagogické fakultě MU. Letní školu doučování si vybral i proto, že nabízí větší pestrost aktivit s dětmi než běžná praxe ve škole.

V dalším programu si děti třeba zatancovaly africké tance, zastřílely z luku, vyrobily australský domorodý hudební nástroj didgeridoo, učily se jíst čínskými hůlkami nebo trénovaly chůzi jako gejša.

Celodenní program Letní školy doučování zahrnuje dopolední a odpolední blok doučování, pohybové aktivity venku a klidnější část v podobě tzv. reflektivního kolečka. Při něm děti sedí v kruhu a sdělují své emoce, učí se pochválit či naopak ovládat vztek. Děti mají od organizátorů zajištěný i oběd v menze MU. Svačiny zase připravují lidé s duševním onemocněním z centra Práh Jižní Morava. Děti dostávají také pomůcky do školy a drobné upomínkové předměty.

Hlavní novinky