Přejít na hlavní obsah

Konference INSPO přiblíží nové trendy pro zdravotně znevýhodněné

Nejnovější technologické trendy, pomůcky, programy a služby usnadňující život lidem se zdravotním postižením představí konference INSPO 2023. Akci pořádá Středisko Teiresiás MU pod záštitou rektora Martina Bareše.

Konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami pořádá Středisko Teiresiás MU od loňského ročníku.

Využití umělé inteligence pro zdravotně postižené, novinky ve tvorbě titulků pro neslyšící či nové aplikace pro převod řeči do písemné podoby. Tyto a další aktuální technologické trendy zlepšující život zdravotně znevýhodněných osob nabídne konference INSPO. Akci hostí v sobotu 25. listopadu bezbariérové prostory Kongresového centra Praha.
Konferenci o technologiích pro osoby se specifickými potřebami připravuje od loňského ročníku Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení, které akci v minulosti uspořádalo jedenadvacetkrát.

„Výhodou konference je, že se zájemci mohou na jednom místě seznámit se všemi novinkami a rovnou si je i prakticky vyzkoušet. Těšit se mohou také na přednášky o možnostech využití generativní umělé inteligence uživateli se specifickými potřebami nebo na využití virtuální reality při mozkových operacích či myoelektrických protézách horních končetin,“ uvedl hlavní organizátor konference Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás MU - Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Dopolední část programu bude společná pro všechny účastníky, odpoledne nabídne výběr ze tří sekcí. Příspěvky v sekci Technologie pro osoby se sluchovým postižením seznámí s aktuální legislativou i s praktickými aplikacemi pro převod řeči do písemné podoby či titulkování. Další sekce Technologie při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením představí provázání vzdělávacího systému s trhem práce pro osoby se smyslovým postižením a připravenosti na inkluzivní zaměstnávání.

„Po loňském úspěšném propojení konferencí INSPO a Agora jsme se rozhodli znovu nabídnout tematicky ucelený blok nazvaný Přístupnost webu, aplikací a dokumentů. Tentokrát se detailněji podíváme na zákon o přístupnosti a na to, jak mohou uživatelé se specifickými potřebami poskytovat relevantní zpětnou vazbu k nepřístupným webům, aplikacím, dokumentům či multimédiím,” upřesnil Radek Pavlíček.

Konferenci navštíví také několik zahraničních hostů, například zástupkyně Mezinárodní asociace specialistů na přístupnost pro Evropskou unii Susanna Laurin ze Švédska. „Představí nám velmi zajímavý a přínosný projekt UPowerWAD, který je zaměřený na předávání konstruktivní uživatelské zpětné vazby k nepřístupným rozhraním. Jeho výsledky bychom rádi brzy přenesli i do České republiky,” přiblížil zakladatel a dlouholetý hlavní organizátor konference Jaroslav Winter.

Součástí konference bude i vystavovatelská část. „Více než dvě desítky organizací na konferenci představí své produkty a služby, které mohou lidem se zdravotním postižením pomoci při kompenzaci jejich handicapu. Účastníci se seznámí například s aplikacemi k výuce a procvičování českého znakového jazyka, revolučním zařízením pro zobrazování hmatové grafiky Dot Pad či s aplikací pro trénink zraku a jemné motoriky na tabletech,” doplnil Radek Pavlíček. Ve všech přednáškových sálech bude zajištěn simultánní přepis mluveného slova i tlumočení do českého znakového jazyka, stejně tak bude zajištěno tlumočení mezi angličtinou a češtinou.

Podrobný program konference najdou zájemci na webu, kde se mohou také až do 19. listopadu přihlásit pomocí registračního formuláře

Hlavní novinky