Přejít na hlavní obsah

Konference AKUTNĚ.CZ opět překonala návštěvnický rekord

V prostorách Univerzitního kampusu Bohunice se v sobotu 25. listopadu uskutečnil již 15. ročník konference AKUTNĚ.CZ, zaměřené na oblast anesteziologie, intenzivní medicíny a první pomoci.

Možnost prohloubit své znalosti měli studenti lékařských fakult a lékařští i nelékařští pracovníci. Připraven pro ně byl bohatý program rozdělený do několika sekcí s řadou workshopů a přednášek. Zájem účastníků stejně jako v roce 2019 pokořil rekord. „Narůstající počet návštěvníků svědčí o prospěšnosti konference, která je spolu s portálem AKUTNĚ.CZ excelentním příkladem toho, jak by se měli vzdělávat naši lékaři a další zdravotnický personál,“ poznamenal děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Martin Repko.

Slavnostním zahájením konference provázel organizátor akce Petr Štourač, proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Proslovy byly vzhledem k 15. výročí vesměs bilanční a gratulační. Z úst přednosty kliniky ARO FN Brno Romana Gála zazněl však také apel na posílení lékařských týmů a zmínka, že při současném objemu přesčasové práce 50 tisíc hodin ročně postrádá 42,7 lékařů. V současnosti jeho tým zastupuje 80 lékařů. „Je to na nás, abychom se s tímto úkolem popasovali. Bude třeba posílit naše týmy, a to bude váš úkol. Jsem rád, že začínáte se vzděláním už na fakultě. Věřím, že naše týmy posílíte,“ obracel se profesor Roman Gál k přítomným medikům.

Pravidelně se mezi slavnostními slovy také udílí cena Jiřího Macha za nejlepší publikaci autora do 35 let. Ocenění tentokrát převzali Tereza Prokopová společně s Janem Hudcem a Martinou Klincovou. Osobností AKUTNĚ.CZ byl vyhlášen zakladatel výukového portálu Roman Štoudek.

Došlo tradičně i na křest nových knih. Křtila se publikace Akutní stavy v prvním kontaktu Davida Peřana i povídková kniha stálého patrona konference, stand-upového komika Pavla Tomeše s názvem 13! Křtu se dočkal i překvapivý počin týmu AKUTNĚ.CZ, a to kuchařka AKUTNĚ.CZ pod pokličkou. „Protože jíst musíte, i když něco pořádáte,“ vyjádřil se k tomu Petr Štourač.

Letošní program byl rozčleněn do čtyř oblastí. Hlavní lékařské sekci sekundoval ještě paralelní program a další dvě části se věnovaly mladým anesteziologům a intenzivistům nebo nelékařům. Dle slov Petra Štourače, spjatého s AKUTNĚ.CZ od samotného zrodu, předchází pozvání přednášejících pečlivý výběr. Za tzv. „highlight“ aktuálního ročníku označil v mediálním prostoru mimořádně známého lékaře letecké záchranné služby Marka Dvořáka. Z workshopů vyzdvihl na akci vůbec první představení pupilometrie, moderní metody napomáhající sledovat vývoj při poraněních mozku. Poukázal rovněž na workshopy týkající se ultrazvuků, umělé plicní ventilace či workshopy pořádané nelékařským personálem.

Konference je určena především studujícím a začínajícím lékařům, na něž od počátku akce cílí. „Velmi si cením toho, že tato aktivita zasahuje už do pregraduálního vzdělávání. Propojení s novým simulačním centrem jí navíc dává úplně novou rovinu. Naši studenti si už dokáží namodelovat situace, do kterých se dostanou v praxi,“ poukázal děkan Repko na přínos rozvoje simulační medicíny a celého simulačního centra. SIMU má status nejmodernějšího centra svého druhu v Evropě a studentům zprostředkovává reálné prostředí nemocnice, s nímž se tak mají možnost setkávat v průběhu svého celého šestiletého studia.

Konference od svého založení před čtrnácti lety doznala mnoha změn. Roku 2009 tuto akci navštívilo na Komenského náměstí okolo 200 zájemců, měla jednu sekci a dva workshopy. Následně se přestěhovala do kampusu v Bohunicích a budila stále více a více pozornosti. Letošní ročník pod záštitou děkana Repka, ředitele FN Brno Iva Rovného a předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu ČR Romana Krause, upoutal 1450 lidí (z nichž 1168 dorazilo fyzicky) pro něž byla nachystána nabídka třiceti různých workshopů. „Takový zájem je známkou toho, že konference je udržitelná, má své diváky a je něčím zajímavá,“ podotkl Petr Štourač.

Podíl na velkém počtu zájemců má jistá revolučnost, která byla přítomna již od samého počátku, jak dále vysvětlil profesor Štourač: „Vymanili jsme se z řady a vytvořili konferenci, kde byla účast zadarmo. Aby tak velká a hodnotná konference byla zdarma a i se samotným obsahem zůstala trvale přístupná pro všechny, to se moc nestává.“ Mimo volný vstup je dalším plusem jako den konání sobota, kdy studenti mívají volno. „Snažíme se být co nejvíc praktičtí,“ shrnul výhody Petr Štourač a s žertem připojil: „Náš společenský večer je atraktivní, i když druhý den není žádná konference. Možná o to víc, že lidí ví, že se mohou na druhý den vyspat.“ Tento rok byl na večer pro účastníky připraven bohatý program v Enter clubu s brněnským revivalem The Beatles The Glass Onion, DJ Schaffem a stand-upovým vystoupením Pavla Tomeše.

Workshop Algoritmy AKUTNĚ.CZ v PBL/TBL lekci

Výukový a publikační webový portál AKUTNĚ.CZ je pro zájemce přístupný po celý rok. Podstatou výukové části webu jsou multimediální interaktivní rozhodovací algoritmy, kterých je v současnosti přes 170. Fungují jako virtuální nástroje simulující diagnostiku a terapii v akutních situacích. Právě na tyto způsoby edukace se zaměřoval workshop zástupkyně přednosty pro vědu a výzkum Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno Hany Harazim.

Hodinový seminář založený na metodě výuky, kdy studenti řeší daný problém (PBL – problem based learning) na základě vzájemné diskuze (TBL – team based learning), se v tomto případě soustředil na kolaps sedmileté dívky na gymnastických závodech. Studenti nehledě na ročník studia mohli aplikovat své teoretické znalosti a na pozicích diskutujících probírat postup řešení od prvotní reakce až po příjezd záchranné služby včetně možných zdravotních příčin s přihlédnutím k možným nástrahám a zrádným faktorům. Zmíněné metody jsou v našich podmínkách na akademické půdě konferencí ojedinělostí, kdežto v západních zemích tvoří i část běžné výuky. PBL a TBL lekce se na konferenci pořádají již sedmým rokem.

Na workshopu vládla přátelská atmosféra. Účastníci se střídali při obsluze algoritmu u počítače, psaní u tabule a čtení úkolů k řešení. Všichni se se stejným zápalem zapojovali do diskuse. Doktorka Hana Harazim poukázala i na další rozměr metody, na rozvoj soft skills. Na závěr studenti hodnotili přínos workshopu. Shodli se na tom, že jim vyhovoval komplexní náhled na problematiku a že si odnášejí užitečné poznatky k resuscitačním poměrům.

Za patnáct ročníků AKUTNĚ.CZ vytvořila Hana Harazim celkem patnáct algoritmů. Závěrem pronesla na základě podnětů účastníků nápad pro příští rok – uspořádat nový workshop na téma resuscitace novorozence.

Organizační tým AKUTNĚ.CZ neplánuje žádné větší změny a nadále hodlá udržet osvědčený jednodenní formát. „V šest hodin ráno přijdeme do kampusu, do osmi vše připravíme. Přijde přes tisíc lidí a v šest večer není v kampusu po konferenci ani známka. Myslím, že je to skoro forma nějaké reality show: udělej si svou konferenci za dvanáct hodin,“ okomentoval akci s vtipem Petr Štourač. Tým je otevřen naslouchat pozitivní zpětné vazbě a nebrání se drobným změnám, ale pokud chce růst, tak přirozeně. „Evoluce celého procesu se zakládala na přizpůsobování zájmu, který překonával naše očekávání,“ dodal. Cílem je zůstat stále atraktivní pro mladé a zapojovat idea makery z řad nejen čerstvě vystudovaných lékařů, ale i profesionálů se zkušenostmi a zájmem o akutní medicínu.

Celému projektu AKUTNĚ.CZ se úspěšně daří pronikat za hranice, nyní především díky implementaci algorytmů do výuky v zahraničí. Děkan Repko podotýká, že se nejedná už o žádnou lokální záležitost. „Jde o unikátní program a konferenci, která může znamenat obrovskou internacionalizaci napříč nejenom okolními státy. Měli bychom získávat možnosti ke sdílení zkušeností s kolegy z úplně jiných zemí než je Česká a Slovenská republika,“ vyjádřil své představy o dalším směřování děkan.

Na další, již 16. ročník, se mohou zájemci o akutní a intenzivní lékařství těšit na sklonku listopadu 2024.

 

Hlavní novinky