Přejít na hlavní obsah

Odešel vynikající vědec Vladimír Sklenář

Dne 13. dubna 2024 zemřel jeden z nejvýraznějších a mezinárodně uznávaných expertů oboru strukturní biologie, který se zasloužil o rozvoj NMR spektroskopie v České republice, Vladimír Sklenář.

Výzkumné infrastruktury v oblasti strukturní biologie a zejména NMR spektroskopie, jejichž podpoře se Vladimír Sklenář v posledních letech věnoval, mají mezinárodní renomé. Jeho působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) se vyznačovalo velkým zápalem pro vědecké výzvy a zároveň velkou dávkou lidskosti, se kterou přistupoval ke svým kolegům. Svým výzkumem významně obohatil fyzikální chemii, jeho metoda Watergate je dnes v biomolekulární biologii univerzálně využívaným postupem.

Profesní dráhu Vladimíra Sklenáře odstartoval zájem o experimentální techniky spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR), kterým se věnoval na Ústavu přístrojové techniky v Brně. Jeho zaměření ho na konci 80. let přivedlo do USA, kde během svého pobytu v National Institues of Health v Marylandu publikoval třináct původních a dodnes hojně citovaných vědeckých prací. V roce 1990 byla v prestižním časopise Nature zveřejněna studie tvorby DNA triplexu v roztoku, pod kterou je podepsaný spolu s prof. Juli Feigon z losangeleské University of Carolina.

Po svém pobytu v USA se nakrátko vrátil do českého prostředí, habilitoval se na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v oboru fyzikální chemie a poté se stal výzkumníkem u farmaceutické firmy ve Štrasburku, kde vyvinul metodu Watergate, která se dnes běžně používá v NMR spektroskopii k potlačení signálu rozpouštědla.

Zkušenosti nabyté v zahraničí aplikoval Vladimír Sklenář po svém návratu v českém prostředí, a i díky jeho neobvyklé pracovitosti a důslednému přístupu k vědeckým výzvám vznikla pod jeho vedením na přírodovědecké fakultě laboratoř zaměřená na vývoj metod NMR spektroskopie a jejich aplikaci na studium struktury a dynamiky biomolekul.

„Odchodem profesora Sklenáře ztratila Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity jednu z významných osobností své novodobé historie. Profesor Sklenář se spolu s profesorem Kočou zasloužil o založení Národního centra pro výzkum biomolekul (NCBR) a významně se přičinil o rozvoj strukturní biologie a především metod nukleární magnetické rezonance. Díky němu disponujeme jedním z nejlepších pracovišť v této oblasti v Evropě, možná i na světě. V neposlední řadě si pan profesor vybudoval cenné mezinárodní kontakty, které našim studujícím umožňují získávat zkušenosti na nejprestižnějších světových pracovištích ve svém oboru,“ uvedl děkan přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský.

Vladimír Sklenář hrál také zcela klíčovou roli při vzniku a rozvoji výzkumného institutu CEITEC Masarykovy univerzity. Od založení v roce 2011 se aktivně zasazoval o vybavení institutu špičkovými přístroji pro oblast NMR spektroskopie a několik let v CEITEC koordinoval program strukturní biologie s vizí budovat vědeckou excelenci. Díky němu přišlo na CEITEC mnoho vynikajících výzkumníků, z nichž mnozí získali pro Masarykovu univerzitu prestižní ERC a EMBO Installation granty. Vladimír Sklenář zároveň prokázal odvahu a velkou míru předvídavosti při zavádění nových technologií, jako byla například kryo-elektronová mikroskopie, které výzkumníkům na CEITEC umožňují uskutečňovat významné vědecké objevy.

„Zásluhy profesora Sklenáře o podporu kvalitního výzkumu a nových perspektivních vědeckých týmů přicházejících na Masarykovu univerzitu jsou neocenitelné a jednoznačně přispěly k rozvoji kvalitního výzkumu s mezinárodními přesahy. Pro řadu vědců mladší generace byl a navždy zůstane velkým vzorem jak po stránce vědecké, tak lidské,“ ocenila působení Vladimíra Sklenáře prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová.

Dvanáct let vedl Vladimír Sklenář Českou infrastrukturu pro integrativní strukturní biologii (CIISB), o jejíž vybudování se zasloužil nejen v ideové fázi, ale i získáním počátečního financování a ustavením CIISB jako efektivní skupiny servisních laboratoří podporující vědce při excelentním výzkumu. Sdílené infrastruktury v oblasti strukturní biologie byly v té době v České republice pionýrským počinem a jejich vynikající výsledky pod vedením Vladimíra Sklenáře byly klíčové pro začlenění CIIBS do evropských sítí Instruct a Instruct-ERIC.

„Servisní laboratoře podporované CIISB umožňují realizaci ambiciózních výzkumných projektů vědcům v České republice i zahraničí. Popularita CIISB laboratoří mezi vědci je dokladem kvality systému, který Vladimír v této infrastruktuře nastavil,“ potvrdil význam špičkových laboratoří Pavel Plevka, ředitel CEITEC Masarykovy univerzity.

Jeho kolegové si budou Vladimíra Sklenáře (16. 4. 1951 – 13. 4. 2024) pamatovat jako skvělého kolegu a vynikajícího vědce, který si dovedl vychutnat společnost dobrých lidí, kvalitní víno a jazz…

Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 19. dubna 2024 ve 13 hodin v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského v Brně.

Více na stránkách CEITEC MU

Hlavní novinky