Přejít na hlavní obsah

Novým předsedou Akademického senátu MU se stal Petr Najvar

Senát zasedal poprvé v novém složení, obměnily se přibližně dvě třetiny senátu. Žádný mandát nezůstal neobsazený. 

Nový předseda AS MU Petr Najvar (vpravo) přebírá osvědčení od Josefa Menšíka, již bývalého předsedy AS MU.

Poprvé v novém složení zasedl v pondělí 3. června Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU). Kromě předávání osvědčení čekala senátory volba předsedy senátu i předsedů a členů komisí.

Volba předsedy AS MU probíhá ve dvou kolech a nový předseda musí získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, což aktuálně činilo 28 hlasů. Do volby se přihlásili Jan Lochman z přírodovědecké fakulty, Petr Najvar z pedagogické fakulty a Filip Křepelka z právnické fakulty, který se však hned v úvodu rozhodl své kandidatury vzdát.

Jan Lochman z Ústavu biochemie se stal členem AS MU poprvé, což označil i jako možnou výhodu, neboť není zatížen jednáními z minulosti, a nabídl své zkušenosti, které získal jako předseda Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU. „V akademickém senátu fakulty jsem řídil diskusi, korigoval a efektivním způsobem vytvářel vyvážený prostor. Efektivním směrem, formou otevřené, vyrovnané a férové diskuse a s respektem k oběma komorám bych přistupoval ke své práci i jako předseda AS MU,“ vyjádřil se Jan Lochman.

Jan Lochman během diskuse v senátu.

Petr Najvar z Katedry primární pedagogiky má za sebou z minulosti zkušenosti jako předseda volební a mandátové komise, rovněž působil ve funkci předsedy Akademického senátu Pedagogické fakulty MU. Uvedl, že do volby na předsedu vstupuje spontánně, ale se vší vážností. Na Masarykově univerzitě si cení především rozmanitosti na mnoha úrovních, kterou by rád pomohl rozvíjet. Rozmanitost je podle něj charakteristická i pro samotný akademický senát, kde senátoři uvažují napříč komorami i reprezentacemi fakult o tom, co je pro Masarykovu univerzitu přínosné.

„Studentský hlas vnímám jako důležitý. Byl bych rád, kdyby se rozmanitost stala součástí rozhodovací činnosti akademického senátu,“ řekl během diskuse Petr Najvar. Roli předsedy vnímá jako koordinační a nikoliv solitérní. Připustil, že hodnocení úspěchu univerzity prostřednictvím žebříčků podle něj nešťastně zplošťuje pohled na kvalitu práce na univerzitách, a byl by rád, kdyby se do budoucna chápání slov věda a výzkum (science) v obecném povědomí rozšířilo i na badatelské aktivity mimo přírodovědné obory. Stejnou váhu mají dle jeho názoru i další vědy, což upřesnil na příkladu činnosti Institutu výzkumu školního vzdělávání.

Síly obou kandidátů se ukázaly jako poměrně vyrovnané, což ve výsledku znamenalo, že během první dvoukolové volby nezískal nadpoloviční většinu všech hlasů ani jeden z nich. Převahu však měl Jan Lochman, který v prvním kolem obdržel 26 hlasů a ve druhém 27. Petr Najvar získal v prvním kole 22 hlasů a ve druhém o jeden více. Senát se proto na místě rozhodl pro nové volby, v nichž se o pozici předsedy opět ucházeli Jan Lochman a Petr Najvar. První kolo opět víc nahrávalo Janu Lochmanovi (24:21), o to překvapivější zvrat nastal ve druhém kole, kdy nadpoloviční většinu hlasů (celkem 33) získal Petr Najvar.

Nově zvolený předseda AS MU Petr Najvar.

„Pokusím se nezklamat a pracovat v duchu, jak jsem naznačil,“ vyjádřil se po vyhlášení výsledků druhé volby nový předseda AS MU Petr Najvar. Zároveň zmínil, že si cení práce svých předchůdců Stanislava Balíka a Josefa Menšíka. Jako svou nejsilnější vlastnost označil tendenci usmívat se. Možná právě tato zmínka ve finále o jeho zvolení rozhodla. Jako výzvu do budoucna vnímá fakt, že pod jeho vedením bude nový akademický senát za tři roky volit nového rektora.

Předsedou Studentské komory akademického senátu MU (SKAS MU) a zároveň prvním místopředsedou AS MU se stal po hladké volbě student programu Speciální pedagogika Pedagogické fakulty MU Dominik Levíček. Volba druhého místopředsedy byla odložena.

Nový senát volil i členy komisí AS MU.

Na svém 279. zasedání pak senát ještě volil předsedy či předsedkyně a členy a členky komisí AS MU. Novou předsedkyní Volební a mandátové komise AS MU se stala Natália Antalová, bývalá předsedkyně SKAS MU, novým předsedou Ekonomické komise AS MU bývalý předseda AS MU Josef Menšík, předsedou Legislativní komise AS MU se stal Jan Novák z fakulty sportovních studií. Senát zároveň odsouhlasil také Výroční zprávu o činnosti MU v roce 2023 a Výroční zprávu o hospodaření MU v roce 2023.

Hlavní novinky