Přejít na hlavní obsah

MU zmodernizuje vybavení pro doktorské studium za 300 milionů

Finanční prostředky na modernizaci, rozšíření a rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí univerzita získala z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) spolufinancovaného Evropskou unií. 

Projekt MUNI4PhD je realizován od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci výzvy nazvané Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů rozdělilo mezi české univerzity tři miliardy korun. Za téměř 315 milionů korun zmodernizuje Masarykova univerzita své materiálně-technické vybavení, které slouží studentům doktorského studia. Do realizace celouniverzitního projektu s názvem MUNI4PhD je zapojeno všech deset fakult MU. Projekt byl připraven a je centrálně řízen Odborem pro rozvoj Rektorátu MU.

„Projekt navazuje na realizovaný a již ukončený projekt MUNI4students, který byl zaměřen primárně na podporu studentů pregraduálního studia. Tento projekt byl rovněž realizován na našem odboru, a díky němu získala univerzita téměř 400 milionů korun. Věřím, že stejně přínosný bude i tento projekt, který MŠMT velmi pozitivně hodnotilo. Obdrželi jsme celkovou požadovanou výši dotace bez jakéhokoliv krácení,“ upřesnila vedoucí Odboru pro rozvoj a zároveň hlavní manažerka projektu Soňa Janíková.

Hlavním cílem projektu je modernizace, rozšíření a rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků. Řešitelem projektu je prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák.

V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci pracoven pro doktorandy, vytvoření nových týmových pracoven, pořízení vybavení do rekonstruovaných a stávajících prostor, modernizaci AVT a ICT vybavení v učebnách či pracovnách doktorandů, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení, pořízení EIZ a odborné literatury a dalších pomůcek pro výuku.

Většina aktivit by měla být realizována do konce tohoto léta, takže studenty doktorského studia přivítá nové vybavení už v září spolu se začátkem akademického roku 2024/2025.

Projekt „MUNI4PhD“, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0008113, je spolufinancován z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Hlavní novinky