Přejít na hlavní obsah

Pomůže zelená střecha k výhře naší botanické zahradě?

O půl milionu korun usiluje Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Potřebuje k tomu jediné: hlasy studentek, studentů a zaměstnanců naší univerzity. V soutěži E.ON Energy Globe je totiž ještě dalších pět finalistů.

Nové rostliny na střeše kolárny – daří se hlavně zdužnatělým druhům.

Botanická zahrada se do soutěže přihlásila s projektem „Ekologická opatření v botanické zahradě“. Pokud uspěje a vyhraje, bude 500 tisíc korun důležitým příspěvkem v plánech na vytvoření jezírek a mokřadních záhonů pro ohrožené mokřadní druhy, které jsou na seznamu Pracovní skupiny pro genofondy Unie botanických zahrad ČR.

Projekt zahrnuje pět různých opatření, která zahrada v nedávné době provedla a pracovníci zahrady je velice úspěšně propisují do práce a fungování botanické zahrady.

1. Osázení zelené střechy na budově kolárny u fakulty v areálu v Kotlářské ulici.
2. Přivedení elektrického vedení k fontáně pro možnost používání čerpadla.
3. Vybudování nádrže na zachytávání srážkové vody pro zalévání ze střech skleníků a přilehlých budov.
4. Zavedení mozaikové seče trávníků.
5. Dokonalejší údržba stávajících dřevin v areálu.

Zelená střecha kolárny

Zelená střecha kolárny v areálu přírodovědecké fakulty.

Co ale opravdu lze konkrétně vidět za jednotlivými opatřeními? Například s realizací dnes zelené střechy kolárny, která je osázena domácími druhy rostlin z blízkého opuštěného lomu, se začalo už v roce 2017. „Po rekonstrukci areálu vyvstal požadavek na bezpečné parkování kol. Botanická zahrada nechtěla přijít o další zelenou plochu, jako tomu bylo v historii už mnohokrát, protože se stále staví nové budovy a technická zařízení. Vybrali jsme proto pro kolárnu volný venkovní prostor v úrovni suterénu za budovou čtyři. Původně tam stál výzkumný skleník katedry fyziologie rostlin a místo bylo prázdné,“ popisuje vedoucí botanické zahrady Magdaléna Chytrá s tím, že zelenou střechu začlenili do plánů projektanta hned od počátku.  

Plechová střecha bez vrchní vrstvy.

Na jaře 2018 již byl na střechu navezen lehký substrát, ten byl ještě zakrytý přírodní sítí s hrubými oky, aby rostliny po výsadbě nevyhrabali ptáci. Nejzajímavější na celém projektu ale bylo, že se pracovníci botanické zahrady rozhodli osázet střechu sami – rostlinami z opuštěného, částečně zarostlého lomu u Čebína. „Komerční sadební materiál totiž obsahuje často nepůvodní druhy rostlin, některé se mohou stávat u nás invazními. Výsadbový materiál se také pěstuje v cizích zemích, a pak může být problém i s ujímáním rostlin v našich podmínkách. Tomu jsme se chtěli vyhnout. Vytipovali jsme přírodní lokalitu v blízkosti Brna, kde jsme v dubnu 2018 odebrali několik přepravek rostlinného materiálu a osázeli jím střechu,“ vrací se k práci s osázením střechy Chytrá.

Lom – místo sběru rostlin.

V prvních dvou letech zahradníci opakovaně výsadbu zalévali, na podzim 2020 už na ní byl vidět souvislý porost, na jaře 2021 vykvetly efemerní druhy ze semen, v zimě 2021 se začala dle předpokladů rozpadat síť, rozrůstal se mech a zazemňoval substrát. A dnes se již společenstvo rostlin chová na střeše podobně jako v přírodní lokalitě v lomu. „Kvetou nám zde rozchodníky bílé, střecha typicky reaguje na počasí. Po období dešťů klíčí semena a druhy se rozrůstají. V období sucha se drží hlavně zdužnatělé druhy. Občas je nutné odstranit náletové dřeviny a plevelné druhy. Jde však o extenzivně obhospodařovanou zelenou střechu, která je ponechávána svému přirozenému vývoji,“ dodává Magdalena Chytrá.

Co je ale hlavní, je fakt, že střecha není v letních měsících rozpáleným stříbrným plechem, ale ochlazuje okolí. Což je v areálu budov v centru Brna velice důležité.

Pokud vás zajímají podrobnosti i k dalším opatřením, sledujte každou středu náš letní seriál, kterým chceme podpořit hlasování pro projekt botanické zahrady a její cestu za výhrou půl milionu korun.

Hlasujte ZDE

Hlavní novinky