Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita zná kandidáty na rektora

Image
Jména pěti kandidátů na nového rektora zná veřejnost od dnešního poledne, kdy je oznámil senát Masarykovy univerzity. Kdo od září do roku 2015 povede druhou největší vysokou školu v Česku, se akademická obec dozví po volbách, které se budou konat 18. dubna v aule na právnické fakultě. Do té doby bude možné s kandidáty diskutovat v autentizovaném fóru v Informačním systému Masarykovy univerzity.


Akademický senát přijal kandidaturu od současného prorektora pro strategii a vnější vztahy Mikuláše Beka (46), jenž zároveň působí na Filozofické fakultě MU v Ústavu hudební vědy. Ve své odborné práci se zaměřuje na hudební sociologii a dějiny hudby 20. století. 

Kandidátem z řad akademických pracovníků Lékařské fakulty MU je přednosta jejího Biologického ústavu a proděkan pro výzkum Petr Dvořák (55). Ve své vědecké práci se věnuje biologické podstatě kmenových buněk či vývoji postupů pro použití kmenových buněk v buněčných terapiích.

Přihlášku podal také Ivan Holoubek (59) z Přírodovědecké fakulty MU, který v současné době vede Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. Ve své profesní kariéře se zaměřuje mimo jiné na působení chemických látek v  životním prostředí či hodnocení rizik, která tyto látky způsobují.

Dalším z kandidátů je Ladislav Janíček (46), který na univerzitě zastává od roku 2003 funkci kvestora. Ve své odborné činnosti se soustředí například na strategické řízení a rozvoj lidských zdrojů. Koordinoval řadu mezinárodních projektů v oblasti rozvoje vysokoškolského vzdělávání a řízení kvality ve vzdělávání.

Do voleb zasáhne i bývalý rektor univerzity a současný děkan Fakulty informatiky MU Jiří Zlatuška (53). Ve své odborné činnosti se zabývá mimo jiné tématy, jako jsou společenské dopady informatiky, matematická logika nebo logické programování. Je členem odborné skupiny organizující Akademická fóra.

VÍCE INFORMACÍ o jednotlivých kandidátech, včetně jejich programů, naleznete ZDE.

Současný rektor, Petr Fiala, který stojí v čele univerzity od roku 2004, již nemůže být do funkce zvolen. Podle zákona o vysokých školách totiž může funkci rektora vykonávat tatáž osoba na téže veřejné vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Ve své funkci tak Fiala zůstává do 31. srpna.

Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním akademický senát univerzity, který má celkem 46 členů, z toho je 18 studentů. Aby byl kandidát zvolený, musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech členů senátu a s návrhem musí souhlasit nadpoloviční většina všech jeho členů. Pokud by ani jeden z navržených kandidátů nezískal dostatečný počet hlasů, bude se konat druhé kolo, do nějž postupují dva z kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě, že ani pak nebude žádný z kandidátů zvolen, volba se opakuje za týden. Pokud by ani poté nikdo nezískal potřebný počet hlasů, vyhlásí volební komise nejdříve za měsíc nové volby.

O jmenování  kandidáta do funkce rektora rozhoduje prezident České republiky. Bude to v pořadí třiatřicátý rektor Masarykovy univerzity. Od pádu totalitního režimu v čele druhé největší univerzity stáli bohemista Milan Jelínek, fyzik Eduard Schmidt, informatik Jiří Zlatuška a politolog Petr Fiala.

Přečte si také, co si kandidáti myslí
školném
sestavování univerzitního rozpočtu
udržení kvality vzdělávání při vysokém počtu studentů.
dalším profilování Masarykovy univerzity

Hlavní novinky