Přejít na hlavní obsah

Martin Bareš v debatě kandidáta na rektora nastínil rozvoj MU

V pondělí 3. dubna bude Akademický senát MU vybírat nového rektora, který Masarykovu univerzitu povede od září 2023 do srpna 2027. O funkci se uchází současný rektor MU Martin Bareš, který byl také hlavním aktérem dnešní debaty v kině Scala.

Rektor Martin Bareš při prezentaci.

Předvolební debatu zorganizovali zástupci Akademického senátu MU a komise pro volbu kandidáta na funkci rektora v Univerzitním kině Scala. Akci zahájilo představení jediného kandidáta, současného rektora MU Martina Bareše, po kterém následovala moderovaná diskuse proložená otázkami z publika i z onlinu, debata byla totiž také streamována přes YouTube kanál Masarykovy univerzity. Otázky, na které z časových důvodů tazatelé nedostali odpovědi, stejně tak jako další – i nové – otázky, budou v následujících dnech zodpovězeny v diskuzním vláknu v ISu.  

Předseda Komise AS MU pro volbu kandidáta na funkci rektora Ivan Foletti označil v úvodu debatu za: snahu našeho pana rektora zůstat naším panem rektorem. „Bude zajímavé zjistit, jak Martin Bareš vnímá, co se dělo v uplynulých čtyřech letech, srovnat, jaká byla jeho vize, jaká je realita a jaká bude jeho vize,“ uvedl Foletti.

Rektor Martin Bareš.

Martin Bareš zahájil své vystoupení upozorněním na programové prohlášení a prezentací, která obsahovala shrnutí událostí čtyř let jeho mandátu. Hovořil o pandemii koronaviru a přístupu MU, o krizi, kterou přinesla ruská agrese na Ukrajinu, o Dobrovolnickém centru MUNI POMÁHÁ, návratu farmaceutické fakulty pod křídla MU, rozvoji kampusu v Bohunicích a kolejního komplexu Vinařská, zmínil výzkum a granty, směr v oblasti udržitelnosti, dotkl se otázky financování vysokých škol.

Úspěchy MU označil za společné úspěchy, na kterých se podílí všichni, kteří jsou součástí akademické obce. „Nelze zmínit vše, ale mohu slíbit, že budu mít Masarykovu univerzitu vždy jako číslo 1 a nepolevím ve svém úsilí ji rozvíjet,“ uvedl Martin Bareš.

Martin Bareš a Ivan Foletti na pódiu kina Scala.

V následné diskusi se ptali akademici a pedagogové, děkovali za přístup vedení MU a reakci v oblasti zaměstnání uprchlíků z Ukrajiny, informovali se na přínos rozvoje kampusu nejen pro farmaceutickou fakultu, ale i pro ostatní fakulty, reagovali na otázku novelizace vysokoškolského zákona a také legislativní podpory doktorandů. Studenty zajímala například problematika komunikace, propagace udržitelnosti a etického kodexu spolupráce MU s komerčním sektorem. Martin Bareš v závěru odpověděl na otázku týkající se rovných příležitostí na MU a poděkoval za věcnou a konstruktivní diskuzi. 

Publikum mělo možnost ptát se přímo rektora Martina Bareše.

Volba kandidáta na funkci rektora MU se uskuteční v pondělí 3. dubna v 15 hodin ve Velké aule Karla Engliše v budově právnické fakulty. Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním Akademický senát MU, který má celkem 55 členů, z toho 22 studentů. Akademický senát je způsobilý usnášet se o návrhu na funkci rektora, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS MU.

Zvolený kandidát bude prostřednictvím ministra školství navržen ke jmenování prezidentovi republiky. Čtyřleté funkční období nově zvolenému rektorovi začne od 1. září 2023 a skončí 31. srpna 2027. Podrobné informace k volbě kandidáta na funkci rektora MU najdete zde

Hlavní novinky