Přejít na hlavní obsah

AnotaceDiesTři zlaté medaile, jednu stříbrnou a Ceny rektora za významný tvůrčí čin předal včera rektor Masarykovy univerzity představitelům vědy, kulturního a veřejného života na Dies academicus. Cenu převzali také nejlepší studenti doktorských a magisterských studijních programů. Oceněny byly i vynikající disertační práce a sportovní výkon. Slavnostní předání cen se uskutečnilo v aule Masarykovy univerzity na právnické fakultě.


>> Fotogalerie <<


Předávání cen předcházel tradiční projev rektora Petra Fialy, jeho sedmý v řadě a poslední ve funkci rektora na Dies academicus. Příští rok ho již vystřídá nově zvolený rektor Mikuláš Bek. Fiala cíleně upozorňoval především na silné stránky univerzity a zdůrazňoval, že je třeba využívat příležitostí a výzev, které před sebou MU má, i přes možná rizika a problémy, která to s sebou nese. „Masarykova univerzita je širokou, velkou, obecnou a silnou vysokou školou. Jako taková dokáže dobře čelit nejrůznějším výkyvům a krátkodobě působícím vnějším faktorům, jimž je vystavena,“ uvedl rektor.

„Masarykova univerzita je širokou, velkou, obecnou a silnou vysokou školou. Jako taková dokáže dobře čelit nejrůznějším výkyvům a krátkodobě působícím vnějším faktorům, jimž je vystavena,“ uvedl rektor Petra Fiala ve svém tradičním projevu, který udílení cen předcházel. Foto: Tomáš Muška.
„Masarykova univerzita je širokou, velkou, obecnou a silnou vysokou školou. Jako taková dokáže dobře čelit nejrůznějším výkyvům a krátkodobě působícím vnějším faktorům, jimž je vystavena,“ uvedl rektor Petra Fiala ve svém tradičním projevu, který udílení cen předcházel. Foto: Tomáš Muška.

Zlatá medaile se uděluje jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj Masarykovy univerzity. Letos ji získal profesor Josef Havel za svůj dosavadní přínos pro rozvoj analytické chemie na přírodovědecké fakultě, emeritní profesorka Marie Krčmová z  filozofické fakulty za dosavadní vědeckou a pedagogickou činnost a  emeritní profesor Pavel Materna z téže fakulty, který se věnuje filozofické a matematické logice. Stříbrnou medailí byla oceněna Lenka Gulová z pedagogické fakulty, která se významně zasloužila o budování centra volnočasových aktivit v Angole.

Cenu rektora za významný tvůrčí čin získal psycholog z fakulty sociálních studií David Šmahel za publikaci Digital Youth.  Foto: Tomáš Muška.
Cenu rektora za významný tvůrčí čin získal psycholog z fakulty sociálních studií David Šmahel za publikaci Digital Youth. Foto: Tomáš Muška.

Cenu rektora za významný tvůrčí čin získal psycholog z fakulty sociálních studií David Šmahel za publikaci Digital Youth. The Rele of Media in Development, která se věnuje výzkumu virtuálního života dnešních adolescentů. Cenu rektora dostal i kolektiv autorů z lékařské fakulty za práci na publikacích Obecná onkologie a Speciální onkologie a Richard Štefl z přírodovědecké fakulty za výzkum v oblasti rozpoznání vadných RNA.

Ocenění převzala i řada studentů, mezi nimi Jan Sedmidubský z fakulty informatiky či Jana Kotašková z lékařské fakulty, oba za vynikající disertační práce. Cenu rektora pro nejlepší studenty doktorských studijních programů získala například Anna Ševčíková z fakulty sociálních studií nebo Iva Mozgová z přírodovědecké fakulty. Z magisterských studentů byla mezi jinými oceněna například Ester Danelová z fakulty sociálních studií.