Přejít na hlavní obsah

Univerzita vytvoří platformu pro spolupráci v oblasti vývoje léčiv

„Povědomí o problematice klinických studiích i o konkrétních běžících projektech, které směřují k novým léčebným metodám, je i mezi lékaři zatím spíše povrchní.
Vytvoření platformy vzájemné spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv je hlavním cílem nového projektu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Záměr je odpovědí na malé povědomí o problematice mezi lékaři, ale i v nastupujících generacích mediků. Projekt nazvaný PharmAround, na který univerzita získala z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost přes 24 milionů korun, chce proto vytvořit systém, na kterém se budou podílet školy, zdravotnická zařízení i farmaceutické firmy.

„Povědomí o problematice klinických studiích i o konkrétních běžících projektech, které směřují k novým léčebným metodám, je v české populaci stále velice nízké a povrchní, a to bohužel i mezi lékaři a dalšími odborníky. Lékaři pak například nejsou schopni pacienty dostatečně informovat o možnosti se do nějaké klinické studie zapojit a pacienti sami se nemají jak k informacím dostat,“ říká Regina Demlová, hlavní manažerka PharmAround.

Výsledkem projektu bude nejen systém odborných kurzů pro studenty, lékaře, pedagogy a výzkumné pracovníky, ale třeba také internetové stránky, které umožní zorientovat se v problematice i laické veřejnosti. Vedle neexistujícího systematického vzdělávání odborníků totiž dosud není k dispozici ani propracovanější systém informovanosti o tom, jaké studie v Česku běží a kde a jak se k nim lze připojit.

Nové sady vzdělávacích kurzů, které v rámci projektu vzniknou, se budou zabývat nejen vývojem léčiv a jednotlivými fázemi klinických studií, ale také jejich etickými aspekty, problematikou registrace nových léků, otázkou generických léčiv i moderní terapií či farmakoekonomikou a biostatistikou. „Vzdělávací aktivity projektu pokryjí všechny vývojové fáze léčiva od klinických zkoušek až po sledování výskytu nežádoucích účinků. Absolventi kurzů tak získají pro svou praxi užitečný soubor znalostí,“ doplňuje Regina Demlová.

Hlavními partnery projektu jsou Státní úřad pro kontrolu léčiv, společnosti Teva a Parexel a brněnské vyšší odborné školy Žerotínovo náměstí a Merhautova.

Hlavní novinky