Přejít na hlavní obsah

Nová aplikace zjišťuje spokojenost s menzami

Do Informačního systému MU přibyly dvě nové funkce: Hodnocení stravovacích zařízení a Zaslání podnětu SKM.

Každý může v ISu vyjádřit svůj názor na menzy, aniž by musel mít strach, že jeho názor zapadne. Z hodnocení se vytvoří statistiky a konkrétní podněty zamíří přímo k provozním menz. Foto: archiv muni.cz.

Systém pravidelného hodnocení kvality stravování v menzách a bufetech spustila Masarykova univerzita. Aplikace je dostupná v Informačním systému MU a umožňuje všem uživatelům předávat zpětnou vazbu k jednotlivým stravovacím provozům na univerzitě, ale také sledovat kvalitu poskytovaných služeb a podle toho si vybírat, kam na jídlo zajít.

Do menz a bufetů Masarykovy univerzity se denně chodí najíst téměř deset tisíc strávníků, což je asi pětina všech zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity a mimo jiné také počet obyvatel menšího okresního města. Otázka kvality jídel a vůbec služeb v menzách se tak týká prakticky každého na univerzitě. „Nová aplikace by proto měla umožnit každému se k tématu vyjádřit, aniž by musel mít strach, že jeho názor zapadne třeba v hlubině diskusních vláken informačního systému,“ říká studentský senátor a člen komise pro stravovací politiku Petr Janáček.

Dlouhodobé hodnocení i okamžitá zpětná vazba
Aplikace má dvě součásti. Ta první nazvaná Hodnocení stravovacích zařízení umožňuje sledovat kvalitu stravování dlouhodoběji a vyjádřit souhrnný názor na jednotlivá stravovací zařízení. Uživatelé ISu do ní mohou vstupovat kdykoliv v průběhu semestru a svá hlasování měnit a upravovat. „Výsledky hlasování se pak na konci každého semestru uzavřou a budou veřejně k dispozici. Z různých grafů a přehledů si každý bude moci udělat představu, jaká je úroveň jednotlivých stravovacích povozů. Kvalitu pak budeme moci porovnávat i v průběhu časových období,“ říká prorektor pro záležitosti studentů Jiří Němec.

Druhá část aplikace nazvaná Zaslání podnětu Správě kolejí a menz je jakousi elektronickou knihou přání a stížností a nabízí možnost okamžitě sdělovat své podněty k jednotlivým menzám a především ke konkrétním pokrmům. Tyto komentáře a hodnocení se souhrnným e-mailem dostanou každý den k vybraným pracovníkům stravovacích provozů a ti mohou okamžitě přijmout nápravná opatření, bude-li to situace vyžadovat. Vše je přitom zcela anonymní.

„Výstupy z ankety budou představovat statisticky významný vzorek názorů a nálad našich klientů, se kterým budeme pracovat na poradách provozních jednotlivých menz, na poradě vedení správy kolejí a menz a v případě požadavků například na nutné finanční investice budeme jednat i s prorektorem pro záležitosti studentů a kvestorem,“ vysvětluje ředitel SKM Zdeněk Čížek, jak se nová aplikace odrazí v provozu.

Prostor pro zlepšení Čížek vidí, mírní ale představy o tom, že by se z menz někdy mohly stát restaurace. „Jsou to jídelny, kde všichni závodí o čas, kvalitu a peníze. Co můžeme a musíme, je mít porce jídla odpovídající gramáží, teplotou, kvalitou a cenou a k tomu komunikativní a příjemné kuchaře na výdejních linkách a usměvavé a hbité paní u pokladen a v bufetech. A samozřejmě čisté a příjemné prostředí,“ doplňuje Čížek.

Hlavní novinky