Přejít na hlavní obsah

Stanovisko studentských senátorů k reformě VŠ

Studentská komora AS MU návrh reformy VŠ jednohlasně odmítá a vítá vznik nezávislých protestních aktivit.

Vážené Ministerstvo, chceme kvalitní vysoké školství!

Stejně jako studenti z jiných vysokých škol, i my jsme do poslední chvíle neztráceli naději. Naději, že se našim zákonným reprezentantům, tedy Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, podaří přes všechny těžkosti s ministerstvem vyjednat rozumnou podobu návrhu reformní legislativy, kterou naše vysoké školství potřebuje. Bohužel se tak nestalo a naděje se rozplynula s odmítnutím všech návrhů, ke kterým jsme se přihlásili v prosinci 2011. Ministr Dobeš však za svým špatným a pro vysoké školství škodlivým návrhem nadále slepě stojí a předkládá jej vládě. A to bez ohledu jak na kritiku reprezentací vysokých škol, tak sílící celospolečenský nesouhlas s těmito návrhy. Proto už nemůžeme nadále mlčet.

Rádi bychom na příkladu z naší univerzity demonstrovali, že je možné přijímat i reformy, které bolí, ale není možné přijímat reformy, které škodí. Jako členové Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity jsme v uplynulém roce měli možnost vyjednávat o novém studijním řádu. Debatovali jsme s vedením univerzity, debatovali jsme s kolegy v zaměstnanecké komoře a debatovali jsme i s našimi voliči - studenty. Debaty byly občas bouřlivé a vznesli jsme desítky připomínek, z nichž řada nebyla akceptována. Přesto jsme nakonec zvedli ruku pro nový studijní řád, který je vůči studentům v mnoha ohledech přísnější než ten stávající.

Konsenzu jsme nakonec dosáhli díky tomu, že naši partneři byli korektní a při jednáních nikdy neporušovali zákony ani univerzitní předpisy. Jejich návrhy byly podložené ověřitelnými fakty a nikoli ideologií. Dále jsme věděli, že jim stejně jako nám jde o dobro univerzity a ne o partikulární zájmy. A také byli schopni ústupků v pro nás klíčových oblastech.

Bohužel tak tomu nebylo v přístupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vůči zástupcům vysokých škol. Porušovaly se dohody; ideologie a partikulární zájmy vítězily nad fakty a o společném zájmu nemohlo být řeči. Výsledkem je návrh reformy, který české vysoké školství může nenávratně poškodit. Proto tuto reformu jednohlasně odmítáme a vítáme vznik nezávislých protestních aktivit a sami začínáme pracovat na přípravě protestních akcí. K těmto protestním akcím brzy vyzveme všechny studenty Masarykovy univerzity a na základě navázání spolupráce se studentskými komorami akademických senátů jiných univerzit i celou brněnskou akademickou obec.

Studentská komora Akademického senátu MU

Hlavní novinky