Přejít na hlavní obsah

Rektoři brněnských VŠ vyzývají k zastavení legislativního procesu

Zastavit legislativní projednávání reformy vysokých škol a znovu jednat chtějí brněnští rektoři.

Ilustrační foto: Archiv MU.

Čelní představitelé všech pěti brněnských veřejných vysokých škol vyzvali ve společném stanovisku ministerstvo školství k zastavení legislativního projednávání věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

„Je nezbytné vytvořit další prostor pro jednání o reformě a o obou věcných záměrech s představiteli vysokých škol a akademickými obcemi,“ píše se v prohlášení. Brněnské univerzity jsou podle slov rektorů připraveny se účastnit jednání o změnách ve vysokém školství, které přinesou akademickému prostředí zvýšení kvality a budou respektovat svobodu vzdělávání a bádání a akademickou samosprávu.

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek se již dříve vyjádřil, že považuje v reformním úsilí za důležité prosadit změnu pojetí profesorských a docentských pozic, změnu systému akreditací a přechod ke kontraktovému financování na delší časové období a potvrzení autonomie univerzity v hospodářské oblasti. „Odmítl jsem některé konkrétní předložené návrhy zákonů, to ale neznamená, že jsem proti reformám vysokého školství. Naopak,“ napsal Bek ve své odpovědi na otevřený dopis od studentské iniciativy, jež ho vyzvala k zahájení diskuse.

Ve společném prohlášení se proti oběma záměrům zákona 25. ledna postavili i studentští senátoři 6 brněnských vysokých škol. Odmítají zejména posilování rad veřejných vysokých škol na úkor akademických senátů, snižování počtu studentů v akademických senátech a návrh zákona o finanční pomoci studentů.

Společné prohlášení rektorů brněnských univerzit:
Dosavadní jednání o reformě vysokých škol ukazují, že není dostatečná důvěra v akademické obci v pozitivní přínos připravovaných zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Je třeba ocenit veřejné zapojení studentů a akademických pracovníků do těchto jednání v situaci, kdy ve věcných záměrech obou zákonů nevidí jednoznačné záruky dalšího pozitivního rozvoje vysokých škol.

Je proto nezbytné vytvořit další prostor pro jednání o reformě a o obou věcných záměrech s představiteli vysokých škol a akademickými obcemi, a to zastavením legislativního projednávání věcných záměrů, a jednat o řešení, které bude pro akademickou obec akceptovatelné. Zákon o vysokých školách budou provádět z největší části samy vysoké školy, existence základního konsensu na jeho věcném záměru a důvěra v jeho pozitivní aplikaci jsou základním předpokladem úspěchu reformy vysokých škol.

Reforma vysokých škol je významný proces v rozvoji vysokého školství, musí se však jednat o reformu prospěšnou pro zvyšování kvality vysokých škol, která bude vysokými školami a jejich akademickou obcí přijata.

Brněnské univerzity jsou připraveny se účastnit jednání o změnách ve vysokém školství, které přinesou akademickému prostředí zvýšení kvality, otevřenost a efektivitu a budou respektovat svobodu vzdělávání, bádání a akademickou samosprávu vysokých škol.

Za brněnské veřejné univerzity:

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Hlavní novinky