Přejít na hlavní obsah

Projekt OPTIMED přináší změny ve výuce mediků

Nový systém výuky medicíny bude zaveden hlavně kvůli rostoucímu množství poznatků v oboru.

Podle nového systému se začnou studenti lékařské fakulty učit v akademickém roce 2014/2015. Ilustrační foto: Pavla Ondrušková.

Provázanější výuka medicíny a kvalitnější absolventi medicíny, to je cílem nového projektu OPTIMED na lékařské fakultě. Projekt chce zrevidovat předměty a určit jejich výstupy, tedy to, co student po absolvování kurzu musí znát. Rostoucí množství poznatků v medicíně totiž mění požadavky na výuku budoucích lékařů.

„Není možné předat studentům veškeré znalosti, proto musíme definovat minimální požadavky, které medik musí zvládnout, a spíše se zaměřit na prvky syntetizující, principiální a logické, protože faktické poznatky se dnes dají snadno dohledat,“ říká děkan LF MU Jiří Mayer. Kromě toho je třeba rozlišovat to, co musí znát každý lékař, od toho, co je záležitostí konkrétních specializací.

Další novinkou je výuka za pomoci virtuálního pacienta. Aby se studenti medicíny naučili správně diagnostikovat choroby a navrhnout odpovídající léčbu, budou pracovat vedle živých pacientů také s pacientem virtuálním. „Jde o počítačový trenažér, který studentovi popíše reálného pacienta a jeho potíže a následně se ho bude ptát, co by s pacientem dělal. Jeho odpovědi bude hodnotit učitel jak s ohledem na medicínskou správnost, tak na ekonomickou náročnost,“ popisuje novinku proděkan pro výuku v klinických oborech Jaroslav Štěrba. Medikové tak mají možnost naučit se rozeznávat méně časté choroby, se kterými by se během šestiletého studia možná ani nesetkali.

Na projekt OPTIMED získala lékařská fakulta 40 milionů z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Použije je na inovaci 67 předmětů oboru Všeobecného lékařství. Nově se začnou učit v akademickém roce 2014/2015.

Hlavní novinky