Přejít na hlavní obsah

Ekonomicko-správní fakulta bude volit nového děkana

Návrhy na kandidáty je možné podávat do 2. října. Fakultu až do jmenování nového děkana vede Martin Kvizda.

Ilustrační foto: Filip Laureys.

Volbu nového děkana dnes vyhlásila ekonomicko-správní fakulta. Dosavadní děkan Ivan Malý se totiž počátkem léta stal prorektorem MU pro strategii. Návrhy na kandidáty je možné podávat do 2. října.

„Pokud bude probíhat celý proces volby bez komplikací a kandidát bude zvolen v prvním kole, mohl by pan rektor dostat podklady pro jmenování nového děkana na přelomu října a listopadu,“ sdělil předseda volební komise Luboš Bauer.

Kandidáta na děkana volí v tajném hlasování právě členové fakultního akademického senátu. Pro zvolení je zapotřebí nejméně dvoutřetinová přítomnost všech senátorů. Návrh je přijat, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech.

Dočasným vedením fakulty byl od 16. července pověřen proděkan pro studium Martin Kvizda. „Nejnaléhavějším úkolem je dotáhnout ke zdárnému konci stavební úpravy v budově fakulty tak, abychom mohli zahájit výuku podle plánovaného harmonogramu. Až do volby je mým úkolem zajistit běžný provoz fakulty a chod rozběhnutých akcí podle stávajícího věcného a finančního plánu,“ uvedl.

Ucházet se o funkci děkana Kvizda neplánuje. „Poslední dobou už se cítím administrativou naprosto zavalený. Rád bych se opět více věnoval svým vědeckým projektům a připravil se na habilitaci,“ řekl zastupující děkan.

Hlavní novinky