Přejít na hlavní obsah

Univerzita ocenila amerického odborníka na rudolfínské umění

Thomas DaCosta Kaufmann bádal i v moravských sbírkách a zasloužil se o rozvoj bádání v oblasti dějin umění.

Thomas DaCosta Kaufmann (vlevo).

Čestný doktorát dnes udělila Masarykova univerzita americkému historikovi umění Thomasi DaCosta Kaufmannovi. Proslavil se zmapováním děl malířů působících na pražském dvoře císaře Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. století. Profesor Princetonské univerzity, který se zabývá dějinami raně novověkého umění, především pak evropského malířství doby renesance, manýrismu a baroka, bádal i v moravských sbírkách a spolupracoval s odborníky z MU.

Morava volá. S tímto mottem proneseným v češtině zahájil Kaufman svůj promoční proslov. „Poprvé mne sem přivedly otázky týkající se pouze středoevropského umění a kultury, jejich následné interpretace mne však poté nasměrovaly na stále se prohlubující intelektuální pouť, vedoucí v konečném důsledkům k dějinám umění celosvětovým," vysvětlil novopečený čestný doktor volbu motta i místo Moravy ve svém životě.

„Zajímavost moravské kultury byla do jisté míry předurčena jejím umístěním ve středu Evropy, kde se v minulosti setkávali lidé mnoha etnik a vyznání, aby sdíleli své myšlenky a vzájemně se podělili o své představy o umění a architektuře. Myšlenky, ale i lidé pocházející z Moravy měli obrovský vliv i jinde ve světě," zdůraznil.

Kaufman se narodil v roce 1948 v New Yorku a po studiích na Yaleské a Harvardské univerzitě začal pracovat na univerzitě v Princetonu, kde působil od roku 1989 jako profesor dějin umění. Výrazně se zasloužil o zvýšení prestiže disciplíny dějin umění a také o rozvoj vědecké spolupráce mezi severoamerickým a českým akademickým prostředím.

„V jeho osobě neoceňujeme jen jednoho z předních světových vědců, ale také člověka, který dlouhodobě spolupracuje s Masarykovou univerzitou. Není to tedy jen výraz úcty k jeho dílu, ale i poděkování za rozvoj bádání v oblasti dějin umění na naší alma mater," uvedl rektor Mikuláš Bek.

Mezinárodně uznávaný vědec se dnes věnuje především sledování širších nadnárodních kulturních identit v Podunají, ve Skandinávii, Pobaltí i jižní Americe. Zkoumá, zda existuje možnost vybudovat novou geografii dějin umění a postihnout globální rozměr umělecké tvorby vycházející z konkrétních míst a historických situací.

Čestný doktorát uděluje Masarykova univerzita vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván. Čestný doktorát se uděluje v oblasti věd pěstovaných na MU. Návrh na udělení čestného doktorátu podávají rektor a děkani fakult a schvaluje ho Vědecká rada MU.

Hlavní novinky