Přejít na hlavní obsah

Požár na kolejích způsobila závada ledničky

Příčinou požáru byla závada na lednici. Spotřebič byl řádně revidován, cizí zavinění policie vyloučila.

Příčinou pondělního požáru, při kterém bylo evakuováno na 300 studentů, byla dle sdělení Policie ČR technická závada lednice v kuchyňce studentského pokoje. Cizí zavinění bylo vyloučeno. Spotřebič byl řádně revidován a jednalo se o poruchu. Univerzita se přesto rozhodla všechny spotřebiče zkontrolovat a přijme i další opatření.

„Pondělní požár je výjimečnou událostí, a přestože byly dodrženy všechny předpisy požární ochrany, rozhodli jsme operativně o dalších opatřeních nad rámec obvyklého rozsahu,“ uvedl Jiří Němec, prorektor pro záležitosti studentů.

Pracovníci univerzity tak provedou znovu nejpozději do konce května mimořádnou kontrolu všech elektrospotřebičů instalovaných na kolejních pokojích. Již v závěru loňského roku byl univerzitou odsouhlasen projekt na zvýšení požární ochrany na kolejích – instalace sirén. Po uskutečnění výběrového řízení na dodavatele dojde k instalaci sirén v letních měsících. V létě budou také instalovány detektory kouře na chodbách.

Studentům, kterým bylo poskytnuto náhradní bydlení, bude přechodně snížen nájem na polovinu. Studenti z bloku A1 budou mít také zajištěn bezplatný přístup k pračkám v bloku A2. Poškození osobních věcí studentů a případně jiné uznatelné výdaje budou vyřešeny operativně se zástupci Správy kolejí a menz MU a prostřednictvím pojišťovny. V případě studentů, kteří se budou chtít přestěhovat na jinou kolej, se Správa pokusí najít vhodnou náhradu a nebude účtovat poplatek za vypovězení ubytovací smlouvy.

Hlavní novinky