Přejít na hlavní obsah

Vyplňte absolventský dotazník. Pomůžete vylepšit univerzitu

Byli jste se studiem na Masarykově univerzitě spokojení? Máte připomínky? Napište je do průzkumu.

Možná máte za sebou státnice a to poslední, na co teď chcete myslet, je škola. Ona by vás o to ale přece jen ráda poprosila. Právě v těchto dnech dostává několik tisíc letošních magisterských absolventů Masarykovy univerzity e-mail s linkem na průzkum, který zjišťuje jejich spokojenost s různými aspekty studia a ptá se také na jejich pracovní plány do budoucna. Pokud také patříte mezi čerstvé magisterské absolventy prezenční formy studia, zkuste si najít pár minut a dotazník vyplnit. Výsledky šetření pomáhají vylepšovat nejrůznější stránky života studentů.

Absolventský průzkum Ukončení studia na Masarykově univerzitě – Ohlédnutí a perspektiva se dělá od roku 1994 a zaměřuje se zejména na hodnocení spokojenosti se studiem a na pracovní plány studentů. Ptá se však například i na služby knihoven a na práci studijních oddělení. V letošním roce se některé otázky trochu mění.

„Nově se dotazník víc soustředí na pracovní strategie čerstvých absolventů. Tedy nejen kde chtějí pracovat po ukončení studia a zdali preferují práci v oboru, ale jestli pracují už během studia, zda například po státnicích upřednostňují volno a využívají čas k cestování, zdali pečlivě vybírají z různých pracovních příležitostí, nebo reagují na první příležitost, či zda jsou dobře vybaveni cizím jazykem,“ popsala Šárka Hrabinová, vedoucí Odboru pro strategii Rektorátu Masarykovy univerzity (RMU), který průzkum připravuje. Univerzita se o názory studentů zajímá kontinuálně. Tento průzkum je jedním z pěti celouniverzitních studentských šetření.

Dotazník pro absolventy zůstane otevřený do konce léta. Data z něj se následně zanalyzují a během podzimu bude zveřejněna závěrečná zpráva, která poskytuje komplexní pohled na profesní uplatnění čerstvých absolventů. O jejích výsledcích se pak diskutuje na úrovni vedení univerzity i jednotlivých fakult.

„Vedení univerzity se aktuálně zabývá posílením výuky v cizích jazycích, hlavně v angličtině. Právě na možnosti zlepšení v této oblasti poukazovali i účastníci předchozích šetření. Jejich názor je pro nás klíčový,“ podotýká prorektor pro strategii Ivan Malý. Dodává také, že výsledky šetření jsou inspirací pro tvorbu nového dlouhodobého záměru univerzity, což je klíčový dokument, který určuje budoucí směřování školy.

Výstupy z předchozích let jsou k dispozici online na webu Odboru pro strategii RMU, podívat se do nich může kdokoliv. Podle pracovníků odboru jsou výsledky relativně stabilní. Ačkoliv se generace studentů liší, zdá se, že je univerzita ovlivňuje podobným způsobem. Účastníci jsou se svým studiem relativně spokojení, mění se spíš podíl těch, kteří při škole pracují, a proměňují se také způsoby, jak absolventi svoje zaměstnání nacházejí.

Hlavní novinky