Přejít na hlavní obsah

Ke startu semestru nová knihovna

Knihovnu a prostory pro pět výzkumných institutů dnes otevřela pedagogická fakulta v areálu na Poříčí 31.

Zcela novou knihovnu a prostory pro pět výzkumných institutů dnes otevřela pedagogická fakulta. Oboje najdou studenti i zaměstnanci fakulty v jedné budově pod názvem Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS) na adrese Poříčí 31. Otvíralo se symbolicky, jak se na knihovnu sluší a patří. Místo stříhání pásky se zapisovalo do pamětní knihy, která bude odteď připomínat návštěvy významných hostů na fakultě. A mezi těmi, kdo knihovně přáli do života plného spokojených čtenářů, byl i básník Vít Slíva, jenž se také stal jejím patronem.

Existence nové budovy výrazně zjednodušuje život jak studentům a dalším návštěvníkům knihovny, tak zaměstnancům institutů. Kvůli nedostatku vhodných prostor dosud obojí fungovalo ve stísněných podmínkách a například různé částí knihovny odděleně. „Realizací celého projektu se nám podařilo integrovat veškeré studijní zdroje do jednoho moderního komplexu. Studenti získali přístup k celému knižnímu fondu i k elektronickým zdrojům, mají k dispozici kolektivní studovny i dostatek počítačů pro tvorbu seminárních prací,“ uvedl ředitel projektu Jiří Němec.

Místa pro studium.

Centrum vzniklo díky dotaci 140 milionů korun z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Knihovna, jejíž interiér a barevnost navrhovali studenti katedry výtvarné výchovy pod vedením Petra Kamenického, zabírá v budově suterén, přízemí a první dvě nadzemní podlaží. Zaměstnanci fakulty se na vnitřním uspořádání budovy výrazně podíleli, což ocení také studenti s postižení, na něž se při budování výrazně myslelo.

„V knihovně mají bezbariérová pracovní místa, nevidomí se mohou orientovat podle vodicích linií a máme i seminární místnost s kulatým stolem, aby na sebe viděli neslyšící při komunikaci ve znakovém jazyce,“ sdělil proděkan fakulty Karel Pančocha a dodal, že zdi knihovny zdobí nová sbírka děl absolventů a studentů fakulty.

A místa pro odpočinek.

Kromě toho se uvnitř najdou i věci, které jinde obvykle nejsou. Jednotlivé sekce knihovny zdobí sbírka děl studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy. Uvnitř prostor je i koutek, kde budou svoje novinky prezentovat tři spřátelená nakladatelství.

Zbývající dvě patra stavby patří pětici výzkumných institutů. Badatelé se v nich zabývají například výzkumem vzdělávacího obsahu, dopadem školských reforem, tím, jak dělat co nejlepší učebnice nebo jak pracovat s nadanými žáky. Snaží se také popsat příčiny šikany či vytvořit vzdělávací strategie pro sociálně znevýhodněné žáky.

Hlavní novinky