Přejít na hlavní obsah

Na právnické fakultě sídlili nacisté i komunisté

Pohnutá historie jediné dokončené budovy z plánovaného kampusu Masarykovy univerzity v centru Brna.

Podoba atria právnické fakulty v roce 1933. Zachycuje rozestavění židlí před inaugurací rektora Jana Zavřela.

Exteriéry za interiér jsme tentokrát vyměnili v dalším kole soutěže Proměny MU (jehož další kolo právě odstartovalo), kde se účastníci snaží napodobit historický snímek z Masarykovy univerzity. Kdo tipoval, že fotografie zobrazuje prostor před vstupem do auly na právnické fakultě, nemýlil se.

Budova v blízkosti Moravské zemské knihovny vznikla jako první z plánovaného akademického městečka Masarykovy univerzity, do okolí se však měly postupně nastěhovat i všechny ostatní fakulty a rektorát.

Kolem toho, kde bude kampus vlastně stát, se nejdříve vedlo mnoho diskusí. „Vybíralo se z několika lokalit a později byl výběr zúžen na dvě vzájemně propojené – na svah Kraví hory a na pozemky poblíž České techniky mezi ulicemi Veveří a Kounicova. Definitivní rozhodnutí padlo v roce 1922,“ uvedl ředitel Archivu Masarykovy univerzity Jiří Pulec.

Přednášet se na nové fakultě začalo až za deset let, v lednu roku 1932. O rok později byla soutěžní fotografie pořízena. Snímek atria fakulty s rozestavěnými židlemi dokládá inauguraci předválečného rektora Jana Zavřela.

Nová stavba měla mezi ostatními univerzitními význačné postavení, v místní aule (nebo v prostorách v její blízkosti) se od začátku konaly významné akademické obřady. Do značné míry je ovšem svázána s historií celé univerzity. Budovy se dotklo jak nacistické válečné řádění, tak i období komunistické totality.

Pár týdnů po uzavření českých vysokých škol se do budovy nastěhovalo gestapo, jehož příslušníci zde vyslýchali, mučili a odsuzovali k smrti své vězně. V místech, kde se dříve učilo právo, najednou zasedal stanný a lidový soud – sídlila zde řídící úřadovna gestapa pro Moravu a Slezsko. „V její kompetenci bylo nejen sledování a pronásledování protinacistické činnosti na celé Moravě, ale také například organizování protipartyzánských akcí na východní Moravě,“ přiblížil Pulec.

Nacisté ještě před nastěhováním provedli řadu stavebních úprav. Nejvíc se změnila podoba průčelí budovy, došlo k prolomení oken třetího patra. Téměř všude byly navíc vestavěny příčky, protože gestapo potřebovalo pro svůj provoz mnohem více menších místností, než jaké vyžadoval akademický provoz.

V místech, kam dnes studenti chodí na oběd, mívali nacisté svoji kantýnu a hned vedle salonek, který využívali jako bar. Vyzdobený byl malbami z germánské mytologie a říká se, že autoři vtiskli postavám obličeje německých důstojníků, takže když je po válce příslušné orgány stíhaly, pomohly si jimi při vyšetřování.
Kromě fotek z válečné éry, existují také snímky fakulty, které dokládají její roli v éře komunistické. Na jednom z nich je například nahoře u střechy nápis V čele s KSČ ke světlým zítřkům komunismu. Připomínají se tak časy, kdy právnická fakulta neexistovala a uvnitř sídlila Vojenská akademie Antonína Zápotockého.

Hlavní novinky