Přejít na hlavní obsah

Zelný trh býval univerzitní

V budově dnešního hotelu na Zelném trhu sídlili právníci i ekonomové.

Současná podoba budovy na Zelném trhu, kde dříve sídlila právnická i ekonomicko-správní fakulta.

Hned několik účelů plnil za léta své existence palác stojící v dolní části brněnského Zelného trhu. Vznikl pro potřeby Cyrilometodějské záložny v roce 1915, dnes je z něj luxusní hotel. Dlouhou dobu však patřil univerzitě. Svého času zde sídlila právnická fakulta, kterou později vystřídala ekonomicko-správní. Místo vám představujeme v rámci naší fotografické retrosoutěže.

Cyrilometodějská záložna byla vůbec prvním českým peněžním ústavem v tehdy převážně německém Brně, její pojmenování bylo dokladem nadšeného vlastenectví. Ještě než vyrostl dnešní objekt, měl bankovní ústav čtyři jiné, a to už od roku 1882. V roce 1914 ale majitelé všechny nechali zbořit a místo nich vyrostl do roku 1915 palác, který zná snad každý turista, jenž Brnem projde.

Do rukou univerzity se dům dostal až o mnoho let později, v době, kdy vedení školy usilovalo o obnovení právnické fakulty, která byla zrušena v roce 1950. „Protože budova zrušené fakulty na Veveří byla v užívání Vojenské akademie Antonína Zápotockého a její zřizovatel, tedy ministerstvo národní obrany, ji rozhodně nemínil uvolnit, bylo nutno hledat jiné řešení pro umístění obnovené právnické fakulty,“ připomíná ředitel Archivu Masarykovy univerzity Jiří Pulec, jak se kdysi zájmy školy protnuly se zájmy dnešní Univerzity obrany.

Fotografie ukazuje podobu Zelného trhu na začátku 90. let minulého století.

Řešení se našlo v dubnu roku 1968, kdy se univerzita dohodla s brněnským městským národním výborem na užívání objektu na adrese Zelný trh 2/3.
Z Pulcových slov plyne, že tím potíže neskončily. Budova tehdy měla celou řadu uživatelů, z nichž se neprodleně vystěhovali pouze dva. „Naštěstí to byli ti největší – Státní spořitelna v Brně a Prefa Brno. To umožnilo otevření právnické fakulty už ve studijním roce 1969/1970. Ještě na počátku roku 1971 ale nová fakulta disponovala pouhou polovinou užitné plochy budovy. Jednání s dalšími nájemníky se vleklo,“ podotkl a dodal, že celý objekt škola převzala až v roce 1977.

Komplikovala se tak nejen výuka, ale i provedení stavebních úprav. Ačkoliv na ně postupně docházelo, na objektu bylo přece jen znát, že původně sloužil zcela jiným účelům. „Výukových prostor byl velký nedostatek a spojovací chodby byly vzhledem k množství studentů kapacitně nevyhovující,“ zmínil Pulec.

Právníci se nakonec díky dohodě univerzity s Vojenskou akademií v Brně mohli nastěhovat zpátky na Veveří. Jejich předchozí místo zaujala po revoluci nově vznikající ekonomicko-správní fakulta, která zde sídlila do roku 1996. Také její vedení vnímalo kvůli už zmíněným potížím bydliště na Zelném trhu jako dočasné a pustilo se do stavby vlastního areálu ve Vinařské ulici, kde stojí fakulta dodnes.

Hlavní novinky