Přejít na hlavní obsah

Internetový slovník znakového jazyka pomůže neslyšícím

Středisko Teiresiás zpřístupnilo výkladový slovník znakového jazyka.

Součástí slovníku jsou videozáznamy.

Nový internetový výkladový slovník českého znakového jazyka byl zpřístupněn veřejnosti. Za jeho vytvořením stojí tým vedený Střediskem pro pomoc studentům se specifickými nároky MU (Teiresiás). Výkladové slovníky znakových jazyků – na rozdíl od překladových – jsou ve světovém kontextu velmi ojedinělé.

„Na Masarykově univerzitě je přibližně stovka neslyšících studentů a zaměstnanců. Slovník má sloužit mimo jiné jako základní nástroj při jejich výuce a odborné práci. Opřít se o něj budou moci ale i profesionální tlumočníci,“ popisuje Tomáš Sklenák, vedoucí oddělení znakového tlumočnictví střediska Teiresiás.

Záhlaví každého hesla ve slovníku českého znakového jazyka tvoří videozáznam, v němž mluvčí znakového jazyka artikuluje znak z čelního a bočního pohledu. Další videonahrávky pak zachycují význam slovníkového hesla nebo jeho použití v kontextu. Slovník nabízí také možný překlad do češtiny.

Součástí hesla je vždy i transkripce znaku pomocí přepisovacích systémů znakového jazyka a český ekvivalent výrazu, pokud existuje. „Spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni k heslům připojujeme také avatar, tedy virtuálního mluvčího, který slouží jak ke kontrole transkripce, pomocí níž se jeho pohyb generuje, tak pro přesnější analýzu znaku, kterou videozáznam přirozené artikulace neumožňuje,“ říká ředitel střediska Petr Peňáz.

Některé odborné výrazy nejsou v českém znakovém jazyce ustáleny nebo chybějí, a týmy neslyšících proto musí novou podobu znaku navrhnout. Slovník publikuje i tyto návrhy – v současnosti například terminologii biologie, informatiky a speciální pedagogiky.

Pro neslyšící studenty je výkladový slovník přínosný vzdělávací nástroj. „Obsahuje výklady definic v našem mateřském jazyce. Spousta výrazů českého znakového jazyka je vizuálně motivovaná, jejich význam jde odvodit už jen ze samotné podoby znaku. Díky videozáznamům je proto snazší pochopit význam,“ vysvětluje neslyšící student informatiky René Ratajský.

Databáze nabízí prozatím tisíc hesel, ale každý den se rozrůstá. Masarykova univerzita ji spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci a s týmy neslyšících postupně rozšíří na čtyři až pět tisíc hesel. Vše vzniká v rámci projektu ExpIn financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavní novinky