Přejít na hlavní obsah

Na FSpS školí, jak přitáhnout děti k tělocviku

Učitelé zjišťovali, jak oživit hodiny tělesné výchovy.

Pedagogové se učili, jak udělat sport pro děti zábavnější.

Spousta slov a výroků padla v posledních několika letech o tom, že klesá fyzická zdatnost dětí. V tělocviku mají problém i s pohyby, které ještě před pár lety zvládl každý. Obrátit negativní vývoj se snaží na fakultě sportovních studií.

Provádět to lze v zásadě dvěma způsoby – buď pracovat přímo s dětmi a působit na ně také prostřednictvím rodičů, nebo se zaměřit na pedagogy a naučit je, jak děti pro sport nadchnout. Specialisté z fakulty sportovní studií se rozhodli pro to druhé. Od října do prosince 2014 ukazovali učitelům z mateřských a základních škol, jak mohou hodiny oživit tak, aby se na ně jejich žáci těšili a sport se pro ně stal vyhledávanou zábavou. „Snažili jsme se je naučit přistupovat k dětem individuálně s ohledem na jejich zdravotní a fyziologický stav,“ přiblížila Lenka Svobodová z Katedry gymnastiky a úpolů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, proč se s kolegy do nových aktivit pustila.

Společně se učitelům snažili na kurzech předvést, jak můžou děti zábavněji absolvovat hodiny gymnastiky, atletiky nebo úpolové aktivity, aniž by jim přitom hrozilo riziko zranění. „Učitelé získali kromě nových kompetencí i metodické materiály,“ doplnila Svobodová. Na otázku, kdy je ideálně vhodné začít budovat vztah k pohybu, reagovala, že čím dříve, tím lépe. „Návyky se vytváří dlouhodobě, děje se tak v podstatě od období batolete až do dospělosti.“

Kromě toho, že si učitelé osvojovali inovativní možnosti, jak s dětmi trávit hodiny tělesné výchovy, prošli také osobnostním a sociálním výcvikem. „Spočíval v posílení schopnosti sebereflexe a seberegulace, v rozvoji didaktických schopností v práci se skupinou nebo schopnosti řešit konflikty a vytvářet pro děti bezpečné sociální prostředí,“ objasnila Svobodová. Od učitelů zaznamenala na kurzy řadu pozitivních ohlasů. Podle jejich vyprávění se ale v praxi potýkají s nedostatkem financí na nákup pomůcek a s prosazováním inovativní výuky naráží na nechuť kolegů nebo vedení školy.

Právě i s motivací pedagogů měly kurzy pomoct. Stejně jako celý projekt byly financovány z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Hlavní novinky