Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita zapojí do výuky odborníky z řad policie

Prohloubení dlouhodobé spolupráce ve vzdělávání, vědecké a výzkumné oblasti i v otázce bezpečnostní problematiky potvrzuje memorandum, které s Policií ČR uzavřela Masarykova univerzita.

Vedle podpory bezpečnostního výzkumu s přesahem do aplikování technologií při policejní práci vzájemná spolupráce přinese také zapojení odborníků z řad policie do výuky formou konzultací a přednášek. Masarykova univerzita na oplátku zase v rámci celoživotního vzdělávání nabídne odborná školení příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR.

„Memorandum usnadní účast odborníků z různých útvarů Policie České republiky ve výuce předmětů zaměřených na problematiku bezpečnosti. Současně se otevírají další možnosti spolupráce v bezpečnostním výzkumu, specificky pak v souvislosti s aktuálním znepokojivým vývojem kriminality v kyberprostoru a možnostmi jejího odhalování a prevence. V neposlední řadě bude moci studentstvo Masarykovy univerzity absolvovat u vybraných policejních složek i stáže,“ uvedl Miroslav Mareš z Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU a zároveň vedoucí pracovní skupiny rektora pro bezpečnostní programy a výzkum.

Memorandum stvrdili podpisem rektor MU Martin Bareš a policejní prezident Martin Vondrášek.

Kromě podpory vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit v oblasti bezpečnostního výzkumu se posiluje i spolupráce spojená s bezpečnostní problematikou na Masarykově univerzitě, což představuje například institucionální odolnost, ochranu měkkých cílů, kyberbezpečnost či boj proti dezinformacím.

MU uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje, vzdělávání a bezpečnosti s Policií ČR.

„V bezpečnostních oborech s vysokou mírou přidané hodnoty vidíme velkou perspektivu pro všechny tři role naší univerzity. Současně se musíme čím dál více zabývat i odolností a bezpečností naší univerzity a univerzitní obce. Policie ČR je tedy pro nás nejen důležitou oporou, ale i přirozeným a významným partnerem,“ upřesnil prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Radim Polčák. 

Hlavní novinky