Přejít na hlavní obsah

Antonín Slaný bude podruhé děkanem ESF

Coby jediného kandidáta ho zvolili členové akademického senátu 30. května v prvním kole volby.

Profesor Antonín Slaný byl podruhé zvolen děkanem ESF.

Ekonomicko-správní fakultu znovu povede profesor Antonín Slaný. Na dnešním zasedání akademického senátu fakulty byl zvolen většinou hlasů, ze sedmnácti senátorů pro něj hlasovalo čtrnáct, tři hlasy byly neplatné. Pokud bude zvolený kandidát jmenován rektorem MU, začne mu nové funkční období 1. listopadu 2016.

Mé priority pro další funkční období jsou především posílení výzkumu, větší internacionalizace fakulty, revize doktorských studijních programů a obecně efektivní chod fakulty jako celku,“ uvedl po svém zvolení Antonín Slaný, který byl jediným kandidátem na post děkana.

Doktorské studium by podle Slaného mělo být více přitažlivé nejen pro čerstvé absolventy magisterských studijních programů, ale i pro nejrůznější odborníky z praxe. Doplnil, že ekonomicko-správní fakulta by se měla také zaměřit na své studijní programy tak, aby byly konkurenceschopnější. Zejména jde o větší propojení s praxí a také reflektování vývoje společnosti nejen v ekonomických a společenských vědách, ale také v přírodních a technických oborech. Diskutovat chce také o změně přijímacího řízení do bakalářských studijních programů. 

Slaný se plánuje zaměřit také na marketing fakulty s tím, že je podle něj třeba posílit prosazování značky fakulty, zejména pak cestou skutečné modernizace fakultního webu a tvorbou multimediálních obsahů.

Ekonomicko-správní fakulta byla založena v roce 1990 jako první nová fakulta v polistopadové éře Masarykovy univerzity. V současnosti na ní studuje přes 3000 studentů bakalářských, magisterských a doktorských studií.

Hlavní novinky