Přejít na hlavní obsah

Ministryně školství ocenila tři studenty a absolventy Muni

Cenu ve středu 30. listopadu získali Hana Sedláčková a Petra Vychytilová z přírodovědecké fakulty a Jaromír Gumulec z lékařské fakulty.

Cenu si přišli osobně převzít Jaromír Gumulec a Hana Sedláčková.

Hned tři z osmi laureátů Ceny ministryně školství mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů jsou z Masarykovy univerzity. Ocenění získaly absolventky Přírodovědecké fakulty MU Hana Sedláčková a Petra Vychytilová, která nyní působí v Centru molekulární medicíny Ceitecu MU, a Jaromír Gumulec, který působí na Lékařské fakultě MU.

„Je to radost i čest, že mezi oceněnými jsou tři studenti Masarykovy univerzity. Jde o významné ocenění nejen jejich práce, ale také pedagogické a vědecké činnosti jejich vedoucích a kolegů,“ uvedla prorektorka pro vnější vztahy MU Hana Svatoňová.

Hana Sedláčková se už od střední školy věnovala výzkumu bílkoviny RECQ4, jejíž mutace způsobuje dědičné onemocnění Rothmund-Thomsonův syndrom. Získala řadu ocenění, mimo jiné Českou hlavičku a v loňském roce také prestižní The Undergraduate Awards, jemuž se přezdívá Nobelova cena pro mladé. Aktuálně působí na Kodaňské univerzitě, kde v rámci svého doktorátu pracuje ve skupině Jiřího Lukáše a zabývá se replikačním stresem.

Petra Vychytilová ukončila v letošním roce studium biochemie. Ve své doktorské práci se zabývala rolí nekódující RNA ve vzniku a vývoji nádorů tlustého střeva. Jako vynikající studentka publikovala v řadě časopisů, podílí se na řešení čtyř grantových projektů Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví a patří mezi studenty s nadprůměrnými tvůrčími schopnostmi.

Jaromír Gumulec rozvinul svou vědeckou práci při studiu na Lékařské fakultě MU. Je členem týmu Michala Masaříka, který letos publikoval sérii objevů popisujících chování agresivních nádorů. U karcinomu prostaty se vědcům z Masarykovy univerzity podařilo v laboratorních podmínkách určit, zda protinádorová léčba skutečně zabrala, nebo se rakovinné buňky po čase znovu aktivují a budou odolnější. Gumulec je spoluautorem 56 vědeckých prací.

„Bez motivace, významných osobností, které nás ovlivnili, a týmové spolupráce, by nebylo možné dělat vědu na světové úrovni,“ uvedl Gumulec v děkovné řeči za všechny oceněné studenty.

Hlavní novinky