Přejít na hlavní obsah

Roztříštěný vizuální styl Masarykovy univerzity se ke 100. výročí sjednotí

Už se začalo s praktickou částí vytváření nového společného znaku a jednotného vizuálního stylu.

Modré logo tvořené písmeny M a U obkroužené latinským nápisem Universitas Masarykiana Brunensis má univerzita od jara roku 1990. Návrh grafika, malíře a výtvarníka Ivana Štroufa byl přijat s vědomím, že někde bude složité ho aplikovat a nevyhovuje stoprocentně ve všech ohledech, ale tehdejším požadavkům stačilo. Za uplynulých bezmála třicet let se však univerzita ohromně rozvinula a rozrostla.

S rozvojem souvisí také nárůst různých forem vizuální prezentace. Aktuálně jich existuje tolik, že u některých částí univerzity není při pohledu zvnějšku vůbec jasné, že k instituci patří. Tuto roztříštěnost ukázala analýza, kterou si nechala univerzita nedávno zpracovat, a právě tento problém by měl vyřešit nový jednotný vizuální styl, který se aktuálně připravuje.

„Znaky Masarykovy univerzity se prezentujeme hlavně navenek, u některých dílčích log ale není poznat, že ke škole patří. Nový jednotný vizuální styl by měl tvořit fungující a logický vizuální systém. Ten umožní všem opřít se o silné jméno Masarykovy univerzity a současně si zachovat svoji jedinečnost,“ vysvětluje prorektorka pro vnější vztahy Hana Svatoňová vizi, která se promítne do zadání připravované soutěže o tvůrce nového stylu.

Práce na vzniku nového jednotného vizuálního stylu na MU odstartovaly už v roce 2015. Tehdy se začalo s aktualizací stylu při zachování dosavadních log.

Jednotný vizuální styl

Masarykova univerzita v tom není sama, nový systém znaků si nedávno nechaly vytvořit třeba univerzity v Ostravě, Pardubicích, Českých Budějovicích i brněnské Vysoké učení technické. U institucí tohoto typu a velikosti jde zpravidla o několikaletý a velmi komplikovaný proces.

„Pro sjednocení univerzitních materiálů jsme začali používat štítek tvořený jen písmeny M a U bez kruhového opisu, protože právě ten se v některých případech dá aplikovat jen obtížně. Základní barva štítku je modrá, ale existuje také ve fakultních barvách. Používá se dnes už na všech tiskovinách, formulářích i reklamních předmětech nebo ve webových prezentacích,“ vysvětluje Pavla Hudcová z Odboru vnějších vztahů a marketingu Rektorátu MU.

Podle jejích slov nejde teď jen o nalezení nového společného logotypu, ale o vytvoření funkčního systému, který bude snadno využitelný pro nejrůznější příležitosti.

Jednotlivé znaky systému by mělo být možné dědit jako v rodině – bude možné označit „matku a dcery“, což se bude hodit u prezentací fakult, kateder a jednotlivých projektů. Právě u posledně jmenovaných součástí školy se v současnosti návaznost na univerzitu jako celek často hledá velice špatně.

Po řadě analýz a diskusi na univerzitě se teď začíná s praktickou částí celého procesu vytváření nového společného znaku a jednotného vizuálního stylu.

Od března už pracuje přípravný výbor složený z odborníků se zkušenostmi z obdobných soutěží. Brzy budou oslovena renomovaná grafická studia a také nadějní mladí tvůrci, aby se zapojili do výběrového řízení. Půjde o formu dvoukolové soutěže o návrh, kam se nemůže přihlásit každý.

Má to svoje opodstatnění. „Chceme, aby pro nás pracovali ti nejlepší v oboru, takže se s nimi nejdříve potkáme a vysvětlíme jim naši vizi a především, co chceme jako univerzita svou novou vizuální identitou sdělit a jak chceme být vnímáni,“ přibližuje Hudcová.

Vítězové soutěže, které určí výběrová komise složená z odborníků a zástupců univerzity, budou vytvářet kompletní vizuální styl.

Podle Hudcové dává kombinace renomovaných studií i talentovaných začínajících výtvarníků vysokou naději na dobrý výsledek. „Instituce, která má 34 tisíc studentů a skoro pět tisíc zaměstnanců, má potenciál stát se lídrem i v oblasti grafického designu. Může mít odvážné logo, které dá zároveň prostor pro individualitu.“

Kdo vyhrál soutěž, by mělo být známo v létě. V průběhu podzimu by pak univerzita měla mít k dispozici kompletní manuál obsahující jeden centrální znak, nové písmo a návrh použití na různých materiálech, reklamních nosičích, budovách a v různých systémech. Hned po výběru vítězného studia bude potřeba zahájit přípravy jednotné webové prezentace.

V roce 2018 se bude rozpracovávat aplikace loga do všech detailů tak, aby mohlo být slavnostně představeno v říjnu 2018 ve spojitosti s oslavami 100. výročí založení Československa a s představením programu oslav 100. výročí zřízení Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky