Přejít na hlavní obsah

Doktorandi FSS musí na semestr do zahraničí. Co chystají další fakulty?

Vedle fakulty sociálních studií má povinné výjezdy i fakulta sportovních studií. Na ekonomicko-správní fakultě se o tom uvažuje.

Novou povinnost v doktorském studiu zavedla se zahájením jarního semestru Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Kdo na ní chce úspěšně dokončit doktorské studium, musí absolvovat minimálně semestrální zahraniční výjezd. Fakulta takový pobyt nově podpoří speciálním stipendiem ve výši 1500 euro.

Důvod pro to, že se z doporučení vyjet stala povinnost, je podle děkana Břetislava Dančáka jednoduchý. Fakulta se dlouhodobě snaží zvýšit mobilitu studentů a chce po studentech a hlavně těch na doktorském stupni, aby zahraniční výjezd vnímali jako nedílnou součást profesní přípravy.

„Opatření k jednosemestrálním výjezdům doktorandů jsme zavedli s ohledem na úsilí zlepšit jejich přípravu v mezinárodním akademickém prostředí. Považujeme za zcela přirozené, že se mladí badatelé pohybují na zahraničních institucích v době, kdy jsou už dostatečně vybaveni znalostmi a současně jsou ještě ve fázi svého rozvoje, kdy mohou přijímat nové podněty, které využijí ve své práci,“ vysvětluje Dančák.

Vedení fakulty myslelo při zavádění nové povinnosti také na odpovídající podporu. Doktorand, který za české hranice vycestuje na déle než 90 dnů, dostane stipendium ve výši 1500 euro. Částka má pokrýt většinou vyšší životní náklady spojené s pobytem na zahraničních výzkumných institucích. Peníze jsou čerpány ze stipendijního fondu fakulty, v rámci kterého je od ledna letošní roku vytvořen nový stipendijní program.

Povinnost se primárně vztahuje na doktorandy v prezenčním studiu a platí pro ty, kteří už při svém nástupu o podmínce věděli. Komplikované by její splnění ovšem mohlo být pro studenty a studentky na mateřských a rodičovských dovolených.

„Každý student je posuzován individuálně, proto předpokládám, že ve specifických situacích, které zásadním způsobem komplikují splnění této povinnosti, budeme rozhodovat se zohledněním všech relevantních okolností,“ naznačil děkan, že ani pro studenty s rodičovskými povinnostmi nemusí být nové opatření nepřekročitelné.

FSpS má povinnost také, ESF o ní uvažuje
Fakulta sociálních studií není jedinou fakultou Masarykovy univerzity, kde se zahraniční pobyty doktorandů řeší. Povinnost vyjet na minimálně měsíční stáž do zahraničí už zavedla také fakulta sportovních studií. Tématem pro letošní rok jsou zahraniční pobyty rovněž na ekonomicko-správní fakultě. Její vedení připravilo plán, o kterém se teď bude na různých úrovních diskutovat. Jasno by mělo být do konce tohoto roku.

Ostatní fakulty Masarykovy univerzity o zavedení povinnosti s ohledem na různá specifika oborů zatím neuvažují, i když se je snaží různými prostředky podporovat. Platí to například pro pedagogickou nebo právnickou fakultu. Lékařská fakulta to striktně nevyžaduje mimo jiné kvůli ohromnému množství doktorandů, jichž je kolem 600, a jsou silně navázaní na svoje nemocnice.

Filozofická fakulta zase naráží na různorodost svých oborů. „Při variabilitě 35 oborů doktorského studia je takový hromadný imperativ nemyslitelný. Pro některé obory není urgentní vyjíždět, například archeologové jsou výzkumně zaměřeni na Moravu, pro jiné, hlavně filologické, je to zcela přirozené,“ vysvětluje Petr Kyloušek, proděkan pro vědu a doktorské studium.

Jeho kolega z přírodovědecké fakulty Viktor Kanický pro změnu uvádí, že na jeho fakultě se už se výjezdy vžily samy od sebe. „Jako podmínku to jednotlivé oborové rady neuvádějí. Pokud je mi ale známo, až na výjimky, pokud doktorandka pečuje o dítě nebo existují zdravotní důvody v rodině, naši studenti na zahraniční výjezdy vyjíždějí spontánně,“ přibližuje Kanický.

O podpoře, ale ne striktním vyžadování informuje rovněž proděkan fakulty informatiky Petr Hliněný. Jako povinná je zde zahraniční zkušenost až pro nastupující akademické pracovníky, kteří za sebou musí mít aspoň šest měsíců mimo Česko.

Hlavní novinky