Přejít na hlavní obsah

Vysokoškolští pedagogové se v novém centru naučí lépe učit

Centrum rozvoje pedagogických kompetencí nabídne učitelům a doktorandům s pedagogickým úvazkem roční výukový program.

Nové Centrum rozvoje pedagogických kompetencí (Cerpek) začíná od června fungovat na Masarykově univerzitě. Vzniklo proto, aby v něm mohli stávající pedagogové a jejich mladí nástupci vylepšovat své učitelské dovednosti. Kromě důrazu na vysoký vědecký výkon se totiž univerzita snaží, aby akademici uměli co nejlépe předávat znalosti studentům, a vytvořili jim tak co nejlepší podmínky pro přechod do pracovní praxe. Centrum se poprvé představí na odborné konferenci 8. června. Aktuálně je také možné hlásit se na pozice lektorů chystaných kurzů.

Centrum bude v první fázi svého fungování nabízet stávajícím učitelům a doktorandům s pedagogickým úvazkem roční výukový program. Účastníci toho prvního, který začne v září, už jsou přihlášení. Bude jich třicet z celkem osmi fakult univerzity.

„Každá kvalitní univerzita pečuje o rozvoj umění učit, které je základem každodenního života na vysoké škole, a Masarykova univerzita nemůže být výjimkou. Rozšiřující se zahraniční zkušenosti akademiků a studentů rovněž podněcují ke kvalifikované systematické přípravě vysokoškolských pedagogů,“ uvedl Martin Bareš, prorektor pro akademické záležitosti.

Aktivity, díky nimž mají akademici možnost pracovat na svých pedagogických dovednostech, už se na různých fakultách v různé míře dějí. Nově vzniklé centrum je má doplňovat a obecně v tomto ohledu fungovat jako servisní středisko, na které se s žádostí o pomoc může obrátit kdokoliv z univerzity.

První účastníci programu absolvují v průběhu září dvacetihodinový intenzivní seminář, na kterém se bude mluvit o tom, jaká jsou vůbec kritéria kvalitní výuky a jak jim dostát. Následovat bude v průběhu podzimního semestru fáze, kdy se budou akademici vzdělávat prostřednictvím online kurzů. Vypracovávat budou postupně různé úkoly včetně přípravy modelové hodiny, která bude zaznamenána na video, a akademici pak dostanou zpětnou vazbu.

Jejich úkolem bude také najít si mentora pro svůj další pedagogický rozvoj. „S mentorem se budou radit o problémech, které ve výuce řeší. Až programem projdou, mohou se jeho účastníci sami stát poradci pro své následovníky,“ doplnil garant projektu Jeffrey Vanderziel.

Naznačuje tak, že už teď můžou o absolvování programu uvažovat další zájemci. Nové kolo se bude otvírat se začátkem jarního semestru. Ještě nyní se navíc můžou hlásit zájemci o lektorování, kteří by kolegům z univerzity rádi předávali svoje pedagogické zkušenosti.

Centrum a jeho aktivity a jeho aktivity jsou součástí strategického projektu Muni 4.0 podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Centrum a jeho aktivity se bude poprvé prezentovat ve čtvrtek 8. června na konferenci Rozvoj pedagogických kompetencí v akademickém prostředí (dorazit na ni může kdokoliv, je jen potřeba se registrovat). Mluvit se bude o tom, jak co nejlépe připravit pedagogy, aby dokázali studentům co nejefektivněji předávat informace a motivovat je k dalšímu studiu a jeho dokončení.

Hlavní novinky