Přejít na hlavní obsah

Firma Artios uzavře s Muni licenci na sloučeniny pro nádorovou terapii

Licence umožní britské společnosti využívat k výzkumu takzvané inhibice nukleáz sloučeniny patentované Masarykovou univerzitou.

Lumír Krejčí a Kamil Paruch

Britská společnost Artios Pharma, která se zabývá vývojem nových způsobů léčby rakoviny, uzavře s Masarykovou univerzitou licenční smlouvu. Ta firmě umožní využívat k výzkumu takzvané inhibice nukleáz sloučeniny patentované univerzitou.

Nukleázy jsou enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA (DDR). Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení, odborníci se proto domnívají, že látky blokující činnost nukleáz mohou mít široký potenciál při léčbě celé řady nádorů.

Masarykova univerzita s firmou Artios Pharma už téměř rok spolupracuje na vývoji nových léků na nádorová onemocnění. Artios Pharma nyní uplatnila opci k uzavření licenční smlouvy, a bude tak moci přednostně licencovat výsledky tohoto výzkumného programu.

„Věříme, že nukleázy mají potenciál dát vzniknout nové vlně inovativních terapií rakoviny založených na DDR. Jsme přesvědčeni, že Artios je schopen dotáhnout tento program do klinického použití, aby mohl být přínosem pro pacienty s rakovinou,” uvádí Lumír Krejčí.

Podle Nialla Martina, generálního ředitele společnosti Artios Pharma, licencování dokazuje velký pokrok, kterého se v rámci spolupráce s výzkumnými týmy Lumíra Krejčího a Kamila Parucha na Muni dosáhlo. „Program, který bude licencován, má potenciál stát se základem pro novou špičkovou léčbou rakoviny založenou na DDR, což dále potvrzuje naši pozici lídra v této oblasti,” říká.

O DNA Damage Response (DDR)

Poškození DNA se objevuje v buňkách lidského těla neustále a vede ke vzniku mutací, které v případě selhání jejich opravy vedou k zániku buňky. Buňky proto mají k dispozici síť opravných mechanismů, jež slouží k nápravě poškození v DNA. Tento proces je známý jako DNA Damage Response (DDR). V rakovinných buňkách dochází ke ztrátě některých opravných mechanismů, buňky pak spoléhají na alternativní způsob opravy DNA, který je nezbytný pro jejich přežití.

Tím, že vědci potlačí DDR proces v rakovinných buňkách, mohou selektivně tyto buňky zabíjet a zároveň ušetřit zdravé buňky, které jsou i nadále schopny svou DNA opravovat. Inhibitory DDR proto mají potenciál působit jako samostatné látky, které selektivně zabíjejí nádorové buňky u karcinomů s určitými opravnými vadami. Mohou však být použity i jako látky, které zesilují účinek látek poškozujících DNA a zvyšují účinek radioterapie; potenciálně mohou být také využívány v kombinaci s novými terapiemi včetně imuno-onkologických způsobů léčby.

O nukleázách

DNA nukleázy jsou skupinou enzymů, které štěpí vlákna DNA. Tyto bílkoviny jsou obecně přítomné v buňkách a hrají důležitou roli v opravě DNA tím, že rozpoznávají místa poškození a odstraňují je od okolní DNA. Nukleázy se účastní různých procesů opravy DNA, které zahrnují replikaci DNA, opravu bází, nukleotidů a dvouvláknových zlomů. Artios věří, že inhibitory nukleáz mohou mít široký potenciál využití pro cílenou léčbu různých typů rakoviny, především pak nádorů, které mají chybu v procesu opravy DNA, a jsou tak odkázané na alternativní opravné DNA dráhy závislé na funkci nukleáz.

Hlavní novinky