Přejít na hlavní obsah

Startuje první velký výzkum o střídavé péči o děti v Česku

Jako lepší řešení než výhradní péči ji vnímá 39 procent Čechů, přesto se tolik nevyužívá.

První velký český výzkum na téma střídavá péče o děti začíná v těchto dnech na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU). Vychází mimo jiné ze situace, kdy v současnosti v Česku končí rozhodnutím o střídavé péči o děti 16 procent soudních sporů bývalých partnerů.

Podle výzkumu však střídavou péči vnímá jako lepší řešení než tu výhradní 39 procent Čechů. Sociologové proto nyní hledají partnery, kteří se pro tuto formu výchovy dětí rozhodli, aby jim popsali své zkušenosti a názory a hlavně to, jak taková výchova v praxi vypadala a jak ji hodnotí.

Střídavá péče je v Česku stále vnímána spíše jako nový fenomén, přestože zákon ji teoreticky umožňoval vždy. Explicitně uvedena je v zákoně z roku 1998, ale reálně se začala využívat (ve více než pěti procentech rozhodnutí) až po roce 2010.

„Střídavá péče se může zdát jako okrajové téma, ale jde přitom o fenomén, do nějž se promítají zásadní změny v prožívání partnerství a rodičovství za posledních padesát let. Roste křehkost partnerství, ale lidé zároveň hlouběji prožívají závazek rodičovství. Je to protiklad, který zároveň se změnami v pojetí výchovy a s měnícími se rolemi mužů a žen v rodině postupně vede k hledání způsobu, jak skloubit možnost ukončení partnerství s nezrušitelností role rodiče,“ říká Petr FučíkÚstavu populačních studií FSS MU, jenž výzkum vede.

Zatímco zahraniční badatelé už zkoumali různé aspekty života rodin se střídavou péčí, v Česku data chybí. Nový výzkum bude kombinovat výsledky reprezentativních šetření, například Evropské studie hodnot a výzkumu s názvem Dynamika změny v české společnosti, s osobními rozhovory a kvalitativními výzkumnými technikami. Proto teď sociologové hledají lidi se zkušeností se střídavou péčí, kteří by byli ochotní poskytnout rozhovor či vyplnit online dotazník na toto téma.

Hlavní novinky